<< >>

Počas júlovej zdravotnej konferencie v Ženeve cirkev predstavila nový program, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom prestať s fajčením. Celý program sa opiera o tri body: vedecký výskum, dostupnú poradenskú stránku a osobné vzťahy, ktoré účastníci programu nadviažu počas jednotlivých stretnutí. Projekt predstavil doktor Daniel G. Handysides, ktorý strávil tri roky prípravou a testovaním programu Breathe-Free 2 v Spojených arabských emirátoch. Handysidesov program vychádza z obdobného projektu, ktorý v réžii cirkvi vznikol niekoľko dekád dozadu. Jeho úplné začiatky siahajú až do roku 1959, kedy bol spustený pod názvom „Ako prestať fajčiť za 5 dní“. Podmienky fajčiarov sa však za desaťročia postupne zmenili, ako zakladateľ poslednej generácie programu vysvetlil na konferencii. Väčšine fajčiarov už nie je potrebné objasňovať, že tabak je škodlivý. Nie je to novinka, ktorá by ich vystrašila. „Dnes už na svete nenájdete fajčiara, ktorý by nevedel, že cigarety spôsobujú rakovinu,“ doplnil Handysides v interview po prednáške. Preto sa rozhodol hľadať nové metódy, ktoré by mohli fajčiarom pomôcť zbaviť sa tejto závislosti.

Jednou z kľúčových metód programu B-F 2 sú vzťahy. Záujemcovia sú vyzývaní k tomu, aby sa pridali ku lokálnej skupine účastníkov, v ktorej môžu získať emocionálnu podporu a čo je najdôležitejšie – našli si priateľov. „Ak fajčíte a vaši priatelia tiež, znamená to, že sa vzdávate celého okruhu priateľov. A to je veľká strata.“ Podľa Daniela Handysidesa je veľa lákadiel, ktoré môžu bývalého fajčiara zlákať, ale tým najneodolateľnejším pokušením je spoločnosť iných fajčiarov. Nikto nechce prísť o priateľstvá, preto program B-F 2 vyzýva, aby si záujemcovia priviedli i svojich priateľov.

Fajčenie pred zborom

Podľa slov autora programu, ktorý s odnaučením fajčenia pomohol mnohým jeho účastníkom, potrebujú fajčiari často aj sedem, niekedy i desať pokusov, kým sa im s fajčením podarí prestať. „Ľudia by nemali mať problém prísť do zboru Cirkvi adventistov aj keď sú fajčiarmi,“ hovorí Handysides. Nehovorí pritom o fajčení vo zbore, ale o zriadení miesta mimo zboru, kde by mohli fajčiť. „Mojim cieľom je, aby sa každý zbor dostal do bodu, kedy by zriadil fajčiarsky priestor mimo modlitebne,“ vysvetľuje. „My nechceme, aby boli fajčiarmi. Ale mali by sme ich akceptovať v tom bode, v ktorom sa nachádzajú. Byť pripravení s nimi pracovať na tom, aby sa mohli zmeniť a žiť zdravšie.“

 breathe1

Handysidesov domáci zbor miesto na fajčenie zriadené nemá. Sám hovorí, že chápe, ak sa niektoré zbory pri jeho myšlienke pozastavia. Aj v tom prípade ju však môžu brať vážne a vnímať ju viac metaforicky. „Hovorím skôr o postoji, v duchu ktorého bez predsudkov dovolíme prísť fajčiarom do priestorov modlitebne.“ Svoju skúsenosť s popolníkom umiestneným pred modlitebňou tlmočí aj člen zboru vo Fultone v americkom  štáte Maryland: „Nechceme, aby niekto, kto zápasí so závislosťou na nikotíne, mal pocit, že u nás nie je vítaný.“ Hoci nikdy nevidel nikoho popolník reálne využívať, pred zborom ho majú už niekoľko rokov.

Vznik projektu Breathe-Free 2

Medzinárodná komisia pre prevenciu alkoholizmu a drogových závislostí pred niekoľkými rokmi oslovila adventistickú Univerzitu v americkej Loma Linde s požiadavkou, aby prevádzkovala odvykací program pre fajčiarov na vojenských školách v Abú Dhabí, jednom z Arabských emirátov. Program mal viesť jeden zo zamestnancov univerzity – doktor Daniel G. Handysides.

Keďže doktor vedel, že cirkev adventistov prevádzkovala odvykací program pre fajčiarov s názvom Breath-Free už v minulosti, obrátil sa s požiadavkou o potrebné podklady na Generálnu konferenciu CASD. Ukázalo sa však, že jediným vydavateľom materiálov bola samotná GK, ktorá ich tlačila na požiadanie. Keďže kurzy už úplne nereagovali na aktuálne podmienky a bolo by aj tak potrebné ich dotláčať, Handysides sa s podporou GK rozhodol program revidovať a za pomoci manželky Sandy vytvoriť jeho novšiu a aktuálnejšiu podobu pod názvom Breath-Free 2. Následne ho testoval 18 mesiacov v Abú Dhabí. Zameral sa pritom na fajčiarov, ktorí sa už rozhodli skoncovať s fajčením, ale ešte stále sa im nepodarilo nájsť vhodný spôsob.

Dostupnosť programu

Jednotlivé časti Breath-Free 2 sú k dispozícii bezplatne online na špecializovanej webovej stránke. „Je to zadarmo a vždy to zadarmo bude,“ zdôrazňuje autor programu. Portál navyše umožňuje používateľom programy stiahnuť, preložiť a nahrať naspäť pre ostatných v inom jazyku. K dispozícii je zatiaľ pre anglicky hovoriacich záujemcov, španielska verzia by mala byť postupne k dispozícii v priebehu augusta. Po nej by mali nasledovať verzie v Ruštine, Poľštine a Fínčine. Na webe nájdete aj svetovú mapu, na ktorej je zobrazených prvých 34 prevádzkovateľov programu, ale aj videá a rôzne ďalšie užitočné informácie.

Prvá fáza programu má približne 8 dní. Následne na ňu nadväzuje séria stretnutí počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov. Základom sú pritom, ako Daniel Handysides zdôrazňuje, vzťahy.