<< >>

Zveme vedoucí sborů, vedoucí misie, diakony, vedoucí mládeže, Pathfindery, vedoucí služby rodinám, dobrovolníky – a především všechny zájemce o život a službu lidem (a lidí) s postižením či znevýhodněním na setkání s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami.

Tématická dopolední sobotní bohoslužba a následný odpolední workshop se uskuteční 23.11.2019 ve sboru Zlín – Malenovice (Tyršova 1151). Dopolední bohoslužba začíná od 9:00, odpoledne pak od 13:30. Těšit se můžete na setkání (mimo jiné i přímo s lidmi se speciálními potřebami), informace, zkušenosti, příběhy – a především na inspiraci pro váš osobní i sborový křesťanský život…

redakce - AIS 22. listopadu 2019 Ze života církve