<< >>

Vzduch – zázrak k dýchání

Vzduch umožňuje příjem energie díky vysoké reaktivitě kyslíku (dýchání je “hoření”), kterého je ve vdechovaném vzduchu 21 %, ve vydechovaném 15 % (což lze využít při umělém dýchání). Abychom „nevybuchovali“ na potkání, převažuje v atmosféře dusík (78 %) a zbytek činí oxid uhličitý (0,04 %), vodní páry a vzácné plyny. Ačkoliv horní i dolní cesty dýchací mají velkou samočisticí schopnost, potřebujeme vzduch svěží, bez prachu, chemikálií a smogových částic a je odpovědností každého člověka zdravé ovzduší chránit a udržovat.

Pro zdraví je nejvhodnější vzduch s dostatečným množstvím negativně nabitých iontů (jak tomu je např. po bouři) a ten je především v okolí tekoucích vod – zurčících potoků a tam, kde je hojně stromů. Naopak ve městě a uzavřených prostorách se tato kvalita ztrácí – cítíme se více unaveni, někdy máme i bolest hlavy, dráždění spojivek a dýchacích cest. Řešením je více pobytu v přírodě a účelné větrání: 3–4krát denně maximálně 5 minut se zvýšeným prouděním vzduchu v místnosti, ale bez průvanu. To vydá za celodenní pootevřenou okenici i za řadu čističek vzduchu a ionizátorů.

A ještě něco podstatného – vzduch, který je dáván zdarma, musíme umět přijmout. Hlavním dechovým svalem je bránice. Pokud ji neutlačujeme zvýšeným břišním objemem nebo schouleným postojem, pracuje účinně jako píst. Celý dýchací systém i způsob doručení kyslíku k potřebné buňce je obdivuhodně vyladěný, propojený s citlivostí na baroreceptory, chemoreceptory i vlivy vyšších mozkových center (např. změny dýchání při různých psychických stavech). Vzpřímený postoj a správné držení těla dýchání zlepšuje, což pomáhá uvolnit napětí a relaxaci. Nebojme se zhluboka dýchat, příliv kyslíku osvěžuje.

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

(foto: T. Klepp; churchphoto.de)

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 4. října 2017 Životní styl