Šokující novinka

Pixabay,Prayer-1308663_640
Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko a zub za zub.“ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť....
čti dále
Cemu verime

Jen dvě možnosti

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete…“    Izajáš 30‚15 Pokud žijete s těžkým břemenem na srdci, je dost pravděpodobné, že jde o velkou emocionální zátěž. Budete-li ji neustále nosit s sebou, zničí vás to....
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Trochu se vyspěte!

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.“ Lukáš 12‚22.23 Pokud se stále převracíte a spánek ne a ne přijít, protože prostě nemůžete přestat přemýšlet o chaosu, ve...
čti dále