Jesus-3149505_640_pixabay

Stvořitel hříchu

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.       Deuteronomium 31‚6 Bůh nikdy neslíbil, že když ho budete následovat, váš život bude dokonalý. Nikdy neslíbil, že nad vašimi hlavami vždycky bude svítit slunce nebo...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Zřítelnice jeho oka

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Žalmy 17‚8 Kniha žalmů je plná lásky a chval, v nichž David vyjadřuje, jak hluboce Boha miluje a jak si váží jejich blízkého vztahu. „Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.“ David tím vyjadřuje, že...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Přímluvná modlitba

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7‚25 Není těžké jít k Pánu s vlastními starostmi a problémy, ale jak často k němu přistupujeme, abychom prosili v modlitbě za někoho jiného? V našich životech jsou lidé, kteří...
čti dále