Pixabay,Prayer-1308663_640

Oheň utrpení

Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.       Izajáš 48‚10 Co vás svázalo? Co vám brání být vším tím, co z vás chce mít Bůh? Bůh může použít zkoušky ve vašem životě k odstranění toho, co vás svazuje a drží či táhne zpátky....
čti dále
Cemu verime

Zchlazené sebevědomí

Tu mu Petr řekl: „I kdyby všichni odpadli, já ne.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš.“ On však ještě horlivěji prohlašoval: „I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě.“ Tak mluvili všichni.            Marek 14‚29–31 Slova...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Lekce strachu

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.            Přísloví 3‚5.6 Není to Boží vůle, abychom žili ve strachu – vždyť strach je opakem důvěry. Jsou však chvíle, kdy Bůh používá strach, aby nás probudil, a mohli jsme tak čelit...
čti dále