2022-06-04-1-768x506

Ted Wilson znovuzvolený za predsedu Generálnej konferencie

V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol predstavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý nominoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Menovací výbor po vyše trojhodinovej diskusii a zvažovaní ďalších vhodných kandidátov na túto pozíciu napokon väčšinou hlasov rozhodol o predĺžení mandátu súčasného predsedu do...
čti dále
2022-06-04-1-768x506

Začala sa Generálna konferencia celosvetovej cirkvi adventistov

V americkom St. Louis (Missouri) sa zišlo vyše 2700 delegátov zastupujúcich rôzne regióny, na ktoré je cirkev adventistov vo svete organizačne rozdelená. Historicky sa takto adventisti stretli už viac ako šesťdesiat krát, aby sa spoločne modlili, diskutovali o smerovaní cirkvi, o jej vieroučných a organizačných dôrazoch a zvolili svojich vedúcich predstaviteľov na ďalšie obdobie. Česko-Slovenskú...
čti dále
2022-06-04-1-768x506

Česko-Slovenská delegácia pricestovala na 61. rokovanie delegátov cirkvi adventistov v USA

Česko-Slovenská delegácia pricestovala na 61. rokovanie delegátov Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v USA. Pracovné rokovanie delegátov bude prebiehať od pondelka 6. do piatka 10. júna. Vyvrcholením bude slávnostná konferenčná bohoslužba v sobotu, 11. júna 2022. Delegáti spolu s rodinnými príslušníkmi niektorých z nich (samoplatcami) z pochopiteľných dôvodov odlietala...
čti dále