Až příliš mnoho

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Izajáš 26‚3

Vypadá to, že neexistuje způsob, jak se vyhnout každodenním životním tlakům. Máme příliš mnoho práce, příliš mnoho účtů, příliš mnoho zármutku, příliš mnoho konfliktů… a tak je to stále dokola! A konec tohoto rušného shonu a neustálých bojů je v nedohlednu. Zdá se, že nikdy nebudeme mít dostatek peněz v bance a nikdy nebudeme schopni přerušit ten shon. Také pociťujete, že kaž dá buňka ve vašem těle volá po úlevě od všeho toho stresu? Toužíte po klidu? Ježíš je připraven a ochoten dát vám klid, který hledáte. Jeho ruce jsou otevřené dokořán a čekají, až se k němu obrátíte. Bez ohledu na to, jak velký stres právě v životě prožíváte, nenechte se odradit od vědomí Boží lásky. Apoštol Pavel v Římanům 8‚38.39 vyznává: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Bez ohledu na to, jaké zkoušky nebo problémy zvyšují stres ve vašem životě, učte se důvěřovat Ježíši a nedovolte nikomu a ničemu, aby se dostal či dostalo mezi vás a vašeho Pána a Spasitele!

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Žalmy 55‚23

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále