<< >>

Romantický příběh Shewly a Elia, který nedávno vyvrcholil svatbou, je příkladem toho, že podpora dárců z České republiky má pro bangladéšskou mládež větší význam, než by se na první pohled zdálo.

Shewly a Elio se seznámili na Adrou podporované škole. Díky dárcům z Prahy, Mladé Boleslavi, Turnova a Rajhradu měli možnost vykročit nejen na cestu za vzděláním, ale jak se později ukázalo, také na společnou cestu životem v manželství. „Jak šel čas, zjistili jsme, že se prostě milujeme,“ říká Shewly. „Elio mě okouzlil svou upřímností a pravdivostí. Umí přiznat, když udělá chybu, a omluvit se. To na něm mám opravdu ráda.“ „Já na Shewly miluju to, jak pečující a podporující ženou je. Je prostě skvělá,“ doplnil Elio ódou na svou milou.

A tak se před nimi otvírá nová budoucnost: Shewly je učitelkou angličtiny, Elio se soustřeďuje na začínající podnikání. Chtěli by mít vlastní byt, dvě děti a žít šťastně až do smrti – jako bychom mluvili o kterémkoliv českém páru.

 
 

Ale taková bangladéšská svatba vypadá úplně jinak, než na jaké svatby jsme zvyklí u nás. Den před samotným svatebním obřadem totiž probíhá jiný, předsvatební obřad – „gaye holud“ (doslova „žluť na tělo“). Jeho smyslem je učinit nevěstu i ženicha krásnějšími a navzájem sblížit jejich rodiny a přátele.

Ženichova rodina a jeho přátelé (kromě ženicha) vyjdou ve slavnostním průvodu do domu nevěsty, kde se setkají s jejími přáteli. Nevěstě přinesou svatební šaty, ozdoby, dárky, sladkosti a také žlutou kurkumovou pastu, jíž se dříve dotkl ženich. Nevěstu pak přivedou na pódium a za zvuků hudby pomocí heny okrášlí její ruce a nohy různými orientálními vzory. Současně jí hosté na tvář a tělo natřou kurkumovou žlutou pastu. Kurkuma je známá tím, že čistí, změkčuje a jasní pleť, což pokožce nevěsty dává výrazně žlutý odstín – odtud pochází název obřadu – mohli bychom říct „zažluťování“. Poté přichází ženich, který mezitím absolvoval podobný obřad s rodinou nevěsty (kromě okrašlování henou). Slavnostní obřad „gaye holud“ tedy probíhá na dvou místech, přičemž nevěsta se neúčastní ženichova obřadu a on se neúčastní obřadu jejího.

Slavnost vrcholí v okamžiku, kdy se ženich s nevěstou setkají. V tu chvíli svatebčané polijí nevěstu a ženicha vodou přinesenou z řeky. Žluto-mokrá příprava na svatbu je tímto za všeobecného veselí dokonána.

Následující den si teprve ženich a nevěsta řeknou své ANO ve slavnostně připraveném sále. Pastor se za novomanžele modlí a žehná jim. Na rozdíl od nás nevěsta i ženich v Bangladéši hýří barvami a zlatými a stříbrnými ozdobami. Každý účastník je zván na hostinu a lidé přinášejí novomanželům dárky. (Zda k darům patří také „odžluťovací“ čistidlo, to opravdu nevíme.) A jak novomanželé Shewly a Elio vnímají svoji zkušenost? „Naši podporovatelé z Čech nám opravdu změnili život. Kromě titulů po absolvování školy jsme našli jeden druhého, a tak vlastně čeští dárci pomohli založit i jednu bangladéšskou rodinu. Jsme díky vám opravdu šťastní,“ uzavírají.

redakce - AIS 12. července 2019 Humanitární pomoc