<< >>

V neděli 12. 3. 2017 uvítá Brno delegáty a delegátky Klubu Pathfinder z celé České republiky. Na tento den je svolán již 10. sněm, který se bude odehrávat v budově modlitebny sboru Brno-Střední.

Na nadcházející sněm je přihlášeno celkem 117 oprávněných delegátů, což je přibližně o třetinu více než na předešlém sněmu v roce 2014. Cílem tohoto setkání, které se koná jednou za tři roky, je především nasměrování dalšího vývoje Klubu Pathfinder. Hlavním dokumentem, na němž by se měli delegáti shodnout, je vize, která má udat směr a důrazy při práci s dětmi do dalšího sněmovního období.

Důležitou a nedílnou součástí sněmu je volení výkonné a správní rady. Výkonná rada je řídící orgán Klubu Pathfinder v mezičase mezi sněmy a řídí chod a fungování všech úrovní této skautské organizace. Správní rada je naopak kontrolním orgánem, který konstruktivními připomínkami dohlíží na činnost výkonné rady a kontroluje vedení účetnictví celé organizace.

 

redakce - AIS 8. března 2017 Pathfinder