<< >>

V sobotu 22. 9. 2018 se při příležitosti Mezinárodního dne znakových jazyků uskuteční v modlitebně sboru Praha na Smíchově bohoslužba plně přístupná i neslyšícím účastníkům, která bude zaměřena na činnost Adventistické služby lidem se speciálními potřebami. Hlavními hosty a řečníky budou Larry Evans, pověřený zástupce předsedy Generální konference pro službu lidem se speciálními potřebami, a Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a služby lidem se speciálními potřebami v naší Inter-evropské divizi (EUD).

Pokud se chcete dozvědět, co všechno se odehrává v oblasti Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v globálním a evropském měřítku, ale i v naší Česko-Slovenské unii, jste srdečně zváni na dopolední bohoslužbu i odpolední program. I pro ty, kdo osobě do Prahy přijet nemohou, máme ale dobrou zprávu: přímý přenos dopolední hlavní části bohoslužby bude vysílán online (na www.bohosluzbyonline.cz, kde bude později dostupný také záznam). Celá bohoslužba (včetně online přenosu) bude tlumočena do znakového jazyka neslyšících.

Více informací o Adventistické službě lidem se speciálními potřebami je možné najít na webové stránce www.bezbarier.casd.cz.

 

Další články související s tématem sociální činnosti církve:

Čtyři užitečné otázky, než začnu pomáhat

Člověk s handicapem v křesťanském společenství

Lidé s postižením a znevýhodněním mezi českými adventisty na počátku 21. století

Duchovní na kolečkách

redakce - AIS 14. září 2018 Humanitární pomoc