<< >>

Ke sborům šířícím své sobotní bohoslužby v přímém přenosu i ze záznamu na internetu, jako jsou Praha – Smíchov, Praha – Vinohrady, Bratislava I., Banská Bystrica I.Brno – Střední, Český Těšín a další, se nyní s pravidelným živým vysíláním i záznamy svých bohoslužeb připojil i sbor Církve adventistů sedmého dne ve Vojkovicích ve Slezsku. Jedná se vždy o druhou část  dopolední bohoslužby, jejímž středobodem je kázání Božího slova s příběhem pro děti, a o různé přednášky, koncerty či zkušenosti s Bohem. Přímý přenos začíná přibližně v 11 hodin a je vysílán přes Youtube na internetových stránkách sboru www.vojkovice.net.

Pro všechny, kteří z jakýchkoli důvodů nemohou pravidelně fyzicky navštěvovat sborové společenství  anebo pro zájemce o anonymní  sledování sobotní bohoslužby se tak nabízí další alternativa k již existujícím přímým přenosům tohoto typu.

 

vojkovice1

 

“Jsme přesvědčeni, že i živé vysílání z modlitebny CASD ve Vojkovicích si najde své pevné místo  v nabídce  zprostředkování  atmosféry sobotní  bohoslužby těm, kteří nemohou být v těchto místech osobně přítomni,” uvedl Norbert Pěkník ze sboru Vojkovice. “Věříme, že přímý přenos bude přispívat k utužování našeho vztahu s Ježíšem Kristem a k uvědomování si role Božího lidu v závěrečné etapě dějin psaných hříchem. Věříme, že  široká dostupnost kázání Božího slova z tohoto  místa pomůže nejednomu člověku hledajícímu pravdu kráčet s Ježíšem Kristem  k nebeskému domovu. Kráčet k nebeskému domovu navzdory vnějším okolnostem formovaných životním stylem tohoto světa.”