Boží království už dnes

,
Cemu verime

A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.          

Marek 3‚11.12

Ježíš ukázal, jak může vypadat Boží království mezi námi. Přítomnost Božího království mění všechno kolem, mění životy, uzdravuje a ukazuje pravou tvář zla. Zlo ztrácí před ním masku lži. Taktika zla je tvářit se jako dobro. Ježíš svým příchodem demaskoval ďábla a odhalil ho ve všech podobách. Je to lhář, který namlouvá člověku, že Boha je zapotřebí ponechat stranou. Vždyť On pouze zakazuje, přikazuje… Jak těžké je někdy žít život křesťana! Je třeba zříkat se tolika dobrých věcí tohoto světa a zapřít vlastní vůli. A je pravda, že bez lásky k Bohu a vděčnosti by to bylo nemožné. Je pro mě Desatero pouze nějakým neosobním zákonem, nebo v něm vidím Zákon lásky, který mi říká, jak mě Bůh miluje a že touží po mém štěstí? Dovolím Bohu zpřítomnit jeho království i v mém životě, aby měnilo nejprve mě a pak i životy druhých? Aby uzdravovalo životy a vztahy kolem mě, ale také poukazovalo na pravou tvář zla…?

Jakým způsobem chci prožít dnešní den?

…A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Matouš 28‚20b

Související

Jesus-3149505_640_pixabay

Maraton a poslušnost

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. Žalmy 119‚112 Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi řekni, co mám...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Mračna bolestí

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalmy 147‚3 Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví ponuré a tmavé a...
čti dále