<< >>

Od včerejšího večera probíhá unijní setkání pathfinderů. Camporee je akcí, která se koná jednou za čtyři roky. Výjimečná je tím, že se mohou setkat a poznávat pathfindeři ze všech tří sdružení církve adventistů. Tento rok hostí tuto akci rekreační středisko u Protivanova nedaleko Boskovic. Téma, které bude provázet programem, zní: Staň se hrdinou v Boží síle.

Akce Camporee je určena pro starší děti od 10 do 15 let. Společně se svými vedoucími stráví týden plný zajímavých aktivit, které připravuje tým pod vedením Lukáše Jurečka, místopředsedy Klubu Pathfinder. Celkem je přihlášeno přes 240 účastníků.

Základní pilíře programu tvoří ranní a večerní společná setkávání a přemýšlení nad příběhy z Bible, nebo tento rok z historie – a to konkrétně o… (nechte si povyprávět od pathfinderů). Protože být pathfinderem znamená objevovat, vyzkouší si všichni něco nového v rukodělných činnostech nebo se utkají ve sportovních aktivitách na souši i na vodě. Poslední večer bude prostor pro mladé pathfindery složit svůj slib a čestně prohlásit, že chtějí žít v duchu zákona pathfinderů.

Pro koordinaci takto velké akce je potřeba mnoho dobrovolníků – vedoucích, ale i vy můžete podpořit na dálku děti například svými modlitbami. Klub Pathfinder se snaží vést děti k odpovědnosti k sobě, druhým lidem a ke Stvořiteli, proto je tento čas možností, jak představit biblické principy mladým posluchačům jejich jazykem.

Další informace je možné najít na stránkách www.camporee.cz. Fotky se během akce budou objevovat převážně na Instagramu Klubu Pathfinder či na facebookových stránkách.

 

redakce - AIS 21. srpna 2017 Pathfinder