<< >>

Příspěvky rubriky Humanitární pomoc

Jste zralou, samostatnou a vyrovnanou osobností? Dovedete empaticky naslouchat a vstupovat do vztahů s lidmi, kteří prožívají velké životní výzvy? Je pro Vás snadné získat druhé pro dobrou věc? Nezaleknete se kancelářské práce a společenské události jsou pro Vás vítaným zpestřením? Hledáte práci s hlubokým smyslem? Pak potřebujeme právě Vás. Uplatněte své odborné dovednosti v humanitární organizaci ADRA na pozici vedoucí Nadace ADRA.

Více…
redakce - AIS 24. června 2020Humanitární pomoc

Obracíme se na Vás s prosbou o připojení Vašeho hlasu ve prospěch dobré věci! Jedná se o společnou petici Generální konference CASD a ADRA International pod názvem EveryChild EveryWhere In School týkající se záměru podpořit výrazněji hlas naší církve i Adry na národní i nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti vzdělávání pro všechny děti na světě.

Více…
redakce - AIS 17. června 2020Humanitární pomoc

V důsledku aktuálních červnových záplav a povodní v oblasti Šumvald, Uničov, Oskava a Dlouhá Loučka organizace ADRA otevřela veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi, především chceme konkrétně pomoci se sanacemi až 250 studní.

Více…
redakce - AIS 16. června 2020Humanitární pomoc

Po úspěšných zkušenostech s provozem 25 Charitativních obchůdků v Čechách i na Moravě ADRA plánuje otevřít také 2 – 3 Charitativní obchody v Praze.

Více…
redakce - AIS 27. května 2020Humanitární pomoc

„Mezi sociálními projekty, které České sdružení Církve adventistů sedmého dne podporuje, zaujímá terénní pečovatelská a asistenční služba KC Petrklíč, již od roku 2015, výjimečné postavení.

Více…
redakce - AIS 27. května 2020Humanitární pomoc, Ze života církve

Modlitba pro Adru je každoroční příležitostí, ke které se v květnu sbory na celém světě připojují, aby podpořili církevní organizaci ADRA modlitbou a finanční sbírkou.

Více…
redakce - AIS 8. května 2020Humanitární pomoc, Ze života církve

Jako vypadá nouzový stav v Bangladéši?

Více…
redakce - AIS 23. dubna 2020Humanitární pomoc

I díky vám, našim bratrům a sestrám, se podařilo vybrat na pomoc potřebným lidem v rámci veřejné sbírky COVID-19 již přes 1 000 000 Kč! Všem dárcům a dárkyním velmi děkujeme. Naši dobrovolníci a dobrovolnice stále doručují nákupy, roušky či léky seniorům a dalším osamělým lidem v izolaci. Jak to vnímají samotní příjemci pomoci? Přečtěte si jejich srdečné vzkazy:

Více…
redakce - AIS 9. dubna 2020Humanitární pomoc

Děkujeme našim bratrům, sestrám i štědrým lidem z řad veřejnosti za finanční podporu našich 15 Dobrovolnickým center, která obětavě slouží ve svých regionech. Situace se nemění, pomoc je stále potřeba a sbírka proto pokračuje.

Více…
redakce - AIS 1. dubna 2020Humanitární pomoc

ADRA vyhlásila minulý týden veřejnou sbírku, která slouží na pokrytí nákladů souvisejících s dobrovolnictvím – na pojištění, platbu za pohonné hmoty na rozvoz potravin a léků, nákup ochranných pomůcek, koordinaci dobrovolníků a další potřeby.

Více…
redakce - AIS 24. března 2020Humanitární pomoc, Ze života církve