<< >>

Příspěvky rubriky Inspirace

Sdílejte, lajkujte,…

 

https://youtu.be/ZpLdAz15nog
redakce - AIS 26. února 2017Inspirace

Ve své rodičovské úzkostlivosti často propadáme dojmu, že na nás záleží, zda naše děti budou Ježíši patřit, či nikoli. Jako bychom zapomněli, že je to jeho dílo. Po nás rodičích, prarodičích, strýčcích a tetičkách Ježíš chce jen to, abychom jim v jejich přístupu k němu nebránili. Jak mohou dospělí bránit dětem v přístupu k Ježíši?

Více…

redakce - AIS 18. února 2017Inspirace, Životní styl

Ježíš sice žil v celibátu, nikdy jej však nestavěl na odiv. Naopak, manželství vnímal jako naplnění Božího stvořitelského řádu, platného už od stvoření světa. Proto bojoval o jeho zachování. Na otázku farizeů, zda je dovoleno propouštět manželku, odpověděl své zřetelné „ne“, přestože se tím dostal do konfliktu s Mojžíšovým zákonem, který možnost rozvodu a opětovného sňatku připouštěl.

Více…

redakce - AIS 17. února 2017Inspirace, Životní styl

Evangelisté Ježíše líčí jako muže vysoce charismatického, pevného a rozhodného, přitom citlivého, vnímavého a něžného. Bylo by tedy s podivem, kdyby jej ženy neobdivovaly a nevyhledávaly jeho přítomnost. Ježíš však upřednostňoval duchovní rodinu před rodinou fyzickou. Pravděpodobně proto se neoženil. Což ovšem neznamená, že si žen nevšímal. Naopak. Jeho vztah k ženám byl na svou dobu doslova nadstandardní.

Více…

redakce - AIS 16. února 2017Inspirace, Životní styl

K oblíbeným motivům Vánoc patří svatá rodina z betlémské stáje s otčímem Josefem, matkou Marií a s miminkem Ježíškem v jesličkách. Čtenáře Bible může proto překvapit několik velice stručných zmínek o tom, že Ježíš měl nějaké bratry (J 2‚12; J 7‚3–5). Teologové o nich už dlouhá léta vedou vášnivé debaty. Jedni tvrdí, že to byli Ježíšovi mladší sourozenci, jiní zase, že šlo o jeho starší, nevlastní sourozence z Josefova předchozího manželství. Katolická tradice trvá na tom, že Ježíš byl jedináček. Odvolává se na řecké „adelfós“ (bratr), které lze do češtiny přeložit i jako „bratranec“. Nevíme, jak to vlastně bylo, jisté však je, že Spasitel světa nevyrůstal sám.

Více…

redakce - AIS 15. února 2017Inspirace, Životní styl

My protestanti nemáme Ježíšovu matku Marii moc rádi. Leckterá postava Bible nám slouží jako vzor, ale o ní raději mlčíme. A máme k tomu svůj důvod. V průběhu křesťanských dějin se jí dostalo tak výsadního postavení, že zastínila a dodnes zastiňuje samotného Krista. Může však Marie za to, co z ní udělali křesťané? Urči­tě ne!

Rád bych dnes proto protestantské tabu týkající se její osoby porušil. Šlo přece o ženu, která přivedla na svět Spasitele. Byla to úžasná žena. Na formování Ježíšovy osobnosti musela mít obrovský vliv.

Více…

redakce - AIS 14. února 2017Inspirace, Životní styl

Oddělení křesťanského domova církve adventistů připravilo k příležitosti Národního týdne manželství šestidílnou minisérii videí a materiálů na téma Ježíšova rodina. Zamyšlením provází Radomír Jonczy, který si do studia pozval rodinného psychologa Jeronýma Klimeše. První díl se zabývá osobou Josefa, Ježíšova otčíma.

 

https://youtu.be/4DxhxHz-1I4

 

Rodinné zázemí je velmi důležitým faktorem pro životní rozvoj nově narozeného člověka. Při přemýšlení o Ježíšově osobnosti je proto zcela přirozené, pídíme-li se po tom, jaké bylo zázemí, ve kterém Ježíš vyrůstal. O jeho dětství a mládí toho moc nevíme. Evangelia nejsou Ježíšovým životopisem. Docela podrobně jsou zde však popsány okolnosti týkající se jeho narození. A právě z nich se dá vyčíst, jací byli jeho rodiče.

Více…

redakce - AIS 13. února 2017Inspirace, Životní styl

Vedle letních týdenních „Manželských setkání“, která je možné považovat za nosnou aktivitu pro manželské páry a rodiny, jsou organizována také setkání nazvaná „Manželský víkend“. Další z nich, které bude probíhat od 31. března do 2. dubna v rekreačním středisku Sola-fide, má název „Manželský restart“. Jeho tématem bude problematika vzájemného naplňování potřeb, vyjadřování lásky a zájmu.

Více…

redakce - AIS 6. února 2017Inspirace, Životní styl

Možná i vy někdy váháte, jak za sebou správně časově uspořádat biblické příběhy. Co se stalo dřív, příběh krásné Ester, nebo silného Samsona? Pro usnadnění základní orientace v časové posloupnosti příběhů vydalo nakladatelství Advent-Orion Praha Biblickou časovou osu, ve slovenštině Biblickou časovou os. Tuto pomůcku je možné použít pro práci v dětských kolektivech (dětské sobotní školky, Kluby Pathfinder,…), ale také třeba pro trávení zajímavého času rodičů s dětmi nad biblickými příběhy.

Více…

redakce - AIS 23. ledna 2017Inspirace

Jak by měl vypadat otevřený sbor? Zeptal jsem se několika přátel a dostal jsem zajímavé odpovědi, které mě vedly k zamyšlení. Možná jsem v následujícím „desateru“ nepostihl všechny aspekty „otevřeného“ sboru, ale snad vás povede k přemýšlení o tom, co tam chybí, anebo ještě lépe, co chybí do otevřenosti tomu mému sboru a co já/vy v tom můžeme změnit.

Více…

redakce - AIS 15. ledna 2017Inspirace