<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Po více než ročním plánování se nakonec i v době nepříjemných
omezujících opatření podařilo uskutečnit první setkání Klubu speciálních
rodin – tedy rodin s dětmi se speciálními potřebami.

Více…
redakce - AIS 19. října 2020Ze života církve

Sobota 17. 10 je věnována daru ducha proroctví. Generální konference Církve adventistů sedmého dne připravila úvahu na dané téma, kterou můžete stáhnout níže.

Více…
redakce - AIS 15. října 2020Ze života církve

Každoročně je podzim v naší církvi časem, kdy společně na celém světe prožíváme čas modliteb a duchovního rozjímání. Letošní modlitební týden, proběhne v termínu od 7. do 14. listopadu.

Více…
redakce - AIS 14. října 2020Ze života církve

V sobotu 3. října se konečně podařilo uskutečnit dlouho plánovaný program
s prezentací Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v jihlavském sboru.

Více…
redakce - AIS 12. října 2020Ze života církve

Oddělení dětí oslavuje 25. výročí vzniku Služby dětem v naší církvi. Při této příležitosti zve všechny děti a dospívajíci od 5 do 14 let, aby použili své talenty a zapojili se do festivalu Dětských talentů pro Ježíše.

Více…
redakce - AIS 2. října 2020Ze života církve

Dopis předsedy Česko-Slovenské unie k aktuální pandemické situaci v České a Slovenské republice.

Více…
redakce - AIS 1. října 2020Ze života církve

Páteční a sobotní večery patřily dvěma internetovým setkáním univerzitních studentů z celého světa, kteří se připojili ke sledování živého přenosu pořádaného Interevropskou divizí naší církve s názvem #REALYOU / Being a Jesus Follower in the 21st Century.

Více…
redakce - AIS 30. září 2020Ze života církve

V neděli 20. 9. 2020 se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci videokonference. Agenda jednání měla následující body:

Více…
redakce - AIS 27. září 2020Ze života církve

Ve spolupráci s pražským nakladatelstvím Advent-Orion a HopeTV byla dokončena příprava první audioknihy určené zejména (ale nejenom) pro
posluchače s těžkým postižením zraku nebo nevidomé, kteří by jinak vůbec
neměli přístup k tištěným titulům vydávaným naším nakladatelstvím.

Více…
redakce - AIS 15. září 2020Ze života církve

V srpnu se několik našich neslyšících členů a přátel opět účastnilo Biblického týdne Českého sdružení, který se navzdory některým omezujícím opatřením nakonec uskutečnil i letos v centru Immanuel u Ždírce nad Doubravou.

Více…
redakce - AIS 13. září 2020Ze života církve