<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Závěr roku bývá obdobím rozdávání dárků. Radek Jonczy, vedoucí oddělení křesťanského domova, by rád poslal „dáreček“ i těm, kteří o letošních Vánocích či kdykoliv jindy přišli o vzácné rodinné zázemí. Pokud se tak stalo, neváhejte a přihlaste se na víkendovou akci s názvem „Kudykam po rozvodu?“, která bude probíhat od 27. do 29. ledna 2017 na chatě Karolína. Setkáte se tam s předním českým odborníkem v oblasti psychologie rodiny Jeronýmem Klimešem (na fotografii).

Více…

redakce - AIS 26. prosince 2016Ze života církve

(Verze ve slovenštině.)

redakce - AIS 25. prosince 2016Ze života církve

V úterý 20. 12. proběhl v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš vánoční jarmark, jehož výtěžek bude použit na zakoupení vozíku pro jedenáctiletého Lukáše. Žáci školy prodávali vlastnoručně vyrobené výrobky. Měli také pro návštěvníky připraveny různé soutěže a občerstvení. Díky této akci mohla být předána ve středu 21. 12. částka 30 000 Kč zástupcům humanitární organizace ADRA, která sbírku pro Lukáše zastřešuje.

Více…

redakce - AIS 22. prosince 2016Humanitární pomoc, Ze života církve

Od 4. do 5. února 2017 bude probíhat již 18. ročník futsalového turnaje „Krkonošské břevno“. Akce začíná v sobotu dopoledne bohoslužbou, pokračovat bude odpoledním programem plným sdílení, zpívání a naslouchání Božímu slovu. Samotný futsalový turnaj pak začne od 18 hodin. Jsou zváni nejen fotbalisté (v dostatečném předstihu, aby mohli ještě pilovat techniku), ale také ti, kteří chtějí prožít pěknou sobotu a potom podpořit svůj tým.

Více…

redakce - AIS 15. prosince 2016Ze života církve

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo pro rok 2017 částku ve výši 743 270 Kč na sociální projekty. Jde výhradně o finance z majetkového vyrovnání s církvemi, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2016 zveřejnilo České sdružení již třetím rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na tři oblasti: podporu seniorů a osob s postižením, na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů, úplnou novinkou pak byla výzva na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo třináct oprávněných žadatelů, sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky, ústav a obecně prospěšná společnost ADRA.

Více…

redakce - AIS 13. prosince 2016Humanitární pomoc, Ze života církve

Na přelomu roku 2007–2008 byla realizována v Českém sdružení církve adventistů dotazníková sonda se záměrem zjistit vstřícnost a připravenost sborů pro přijetí osob se zdravotním, sociálním nebo jiným znevýhodněním a najít alespoň orientační odpovědi na otázky týkající se otevřenosti naší církve pro inkluzivní začleňování lidí s handicapem (ať už se jedná o členy církevního společenství, anebo o ty, které by církev mohla a měla oslovovat a zvát do svého středu). S tímto tématem souvisí řada dílčích oblastí, jako například přístupnost sborů a jejich aktivit právě pro osoby s handicapem, potenciál církve (sboru) k oslovení skupin a jedinců ohrožených sociálním vyloučením apod. Ačkoli jde již o relativně starší šetření, ve skutečnosti za posledních deset let nedošlo k až tak výrazně radikálnímu posunu a situace je v této oblasti dodnes v mnohém stejná nebo podobná.

Více…

redakce - AIS 11. prosince 2016Ze života církve

Od ledna 2017 bude internetová televize HopeTV každý týden vyvěšovat nové video s krátkým zamyšlením evangelisty Kornelia Novaka. Ve 26 dílech bude hovořit o Bohu, církvi a smyslu života.

Více…

redakce - AIS 9. prosince 2016Ze života církve

Ve dnech 18. až 20. listopadu se v centru Akademie v Ostravě konala slavnostní bohoslužba při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví. Kolem 150 účastníků z Česko-Slovenské unie prožilo požehnané chvíle při vzpomínkovém programu zaměřeném na historii zdravotně misijní práce v naší církvi i v naší unii.

Více…

redakce - AIS 7. prosince 2016Ze života církve, Životní styl

V neděli 27. 11. se sešel v Brně Výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi. Členové výboru řešili změny ve finančním řádu, schválili rozpočet na další rok, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2017.

Více…

redakce - AIS 6. prosince 2016Ze života církve

V blízké době bude uveřejněno několik příspěvků, které souvisí se sociální činností církve. Tím prvním je rozhovor s Danielem Hottmarem, vozíčkářem, adventistou, biblickým pracovníkem ve Štětkovicích na Sedlčansku. Daniel také působí v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a podílí se na činnosti oddělení sociální služby v Českém sdružení.

Více…

redakce - AIS 4. prosince 2016Ze života církve