<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Zajímají vás odpovědi na tyto otázky: Jak má vypadat mužská/otcovská a ženská/mateřská role? Jak provést dítě až do dospělosti? Co jsme (ne)dostali od rodičů a co (ne)předáváme dětem? Jak je možné se vypořádat s vnitřními zraněními? Jaký je význam duchovního života v procesu uzdravení?

Pokud vás zajímají tato témata, tak je možné se do 2. listopadu přihlásit na Manželský víkend v Krkonoších, který nese název Uzdravení rodinných vztahů.

Více…

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve

Nový díl pořadu České televize Křesťanský magazín se věnuje církevním restitucím. Odpovídá na otázky: Jak církve hospodaří se znovu nabytým majetkem? A nakolik jsou ve svém hospodaření transparentní? Odpovědi se snažila získat Kateřina Rózsová u zodpovědných osob v Římskokatolické církvi, Církvi adventistů sedmého dne a Českobratrské církvi evangelické. V pořadu jsou také představeny konkrétní hospodářské projekty řádu premonstrátů, adventistický domov důchodců a jeden biskupský pivovar. Odborné zhodnocení výsledků hospodaření církví provedl docent ekonomie z Národohospodářské fakulty VŠE Jiří Schwarz.

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve

Sbory církve adventistů na celém světě se v týdnu od 5. listopadu budou scházet ke společnému rozjímání a modlitbám. K této příležitosti připravila HopeTV zamyšlení kazatele Jindřicha Černohorského s názvem „Na všechny strany“.

Více…

redakce - AIS 27. října 2016Ze života církve, Život víry

Křesťanská studentská organizace INRI road pořádá již tradičně cyklus čtyř studijních víkendů s názvem „INRI Bible“. Tentokrát bude tématem setkání Evangelium podle Marka.

redakce - AIS 26. října 2016Ze života církve

V neděli 23. 10. proběhla v Brně mimořádná konference Česko-Slovenské unie. Zúčastnilo se jí 209 delegátů a 21 hostů z Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení. Na setkání se pokračovalo v jednání o agendě, která se nestihla projednat na poslední unijní konferenci v roce 2014.

Více…

redakce - AIS 25. října 2016Ze života církve

Jesenné správne rady začali v pondelok 17. 10. ráno preberaním agendy Adventistického teologického inštitútu (ATI). Pretože je menená forma štúdia z denného na diaľkové, je potreba znovu prechádzať procesom akreditácie nového študijného behu. Medzinárodný výbor pre teologické a kazateľské vzdelávanie (IBMTE), ktorý zasadal vo Washingtone pred dvoma týždňami a ktorý posudzuje úroveň teologických škôl, dal našej novej vzdelávacej inštitúcii zelenú a zdá sa, že by sme mohli proces akreditácie úspešne zvládnuť. Významný podiel na výsledku má Oldřich Svoboda, ktorý akreditáciu z našej strany pripravoval a Daniel Duda, ktorý je člen tohto výboru a pomáhal kolegom zo zahraničia pochopiť naše česko-slovenské špecifiká a tradíciu diaľkového vzdelávania u nás.

Více…

redakce - AIS 24. října 2016Ze života církve

Jacques B. Doukhan, profesor hebrejštiny a exegeze Starého zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity v USA, představil v neděli 9. 10. v Berrien Springs právě vydaný 544-stránkový komentář k 1. knize Mojžíšově jako první díl nového Biblického komentáře Církve adventistů sedmého dne, jehož je vedoucím editorem. Jacques Doukhan je v Česku a na Slovensku znám svými komentáři k biblickým knihám Daniel “Túžba zeme” a Zjevení Janovo “Křik nebes”. “Psát oficiální Biblický komentář církve není jako napsat svou knihu a předat ji vydavateli,” uvedl Jacques Doukhan. “Je to odpovědnost vůči církvi a mnoha očím, které se budou podle něj orientovat. Měl jsem řadu konzultantů, a protože šlo o Genesis, každý měl co říci.”

Více…

redakce - AIS 19. října 2016Církev ve světě, Ze života církve, Život víry

Dvaatřicátý ročník křesťanské mládežnické akce Mírák se bude konat v termínu 21.–22. října 2016 v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavní téma, které bude provázet tyto dva dny, nese název NIC.

Veškeré informace je možné najít na  www.facebook.com/mirakcz.

 

 

redakce - AIS 14. října 2016Ze života církve

V sobotu 15. 10. si sbory na celém světě v rámci tzv. „tematických sobot“ mohou připomenout zakladatele a průkopníky církve adventistů, zvláště pak život a dílo Ellen Whiteové.

Internetová televize HopeTV připravila krátké ohlédnutí za vznikem Církve adventistů sedmého dne.

 

Více…

redakce - AIS 12. října 2016Ze života církve, Život víry

Kaplani Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne se sešli ve čtvrtek 6. října v ústecké Masarykově nemocnici na jednodenním semináři. Dva nemocniční kaplani této nemocnice – Zbyšek Jonczy a jeho syn Roman – představili ostatním přítomným svoji práci. Více…

redakce - AIS 10. října 2016Ze života církve