<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Z podnětu Teologické vysoké školy církve adventistů v německém Friedensau vyšla v mezinárodním akademickém vydavatelství Peter Lang v jeho studijní řadě Spisy z Friedensau pozoruhodná kniha od ředitele Teologického semináře církve v Sázavě, doktora Romana Macha (na snímku), Nepostižitelná makrostruktura Zjevení Jana: Komplexní literární uspořádání otevřeného textu (The Elusive Macrostructure of the Apocalypse of John: The Complex Literary Arrangement of an Open Text). Publikace je v anglickém jazyce, má 430 stran a předmluvou ji opatřil doktor Stephen I. Wright z londýnské Spurgeon’s College.

Více…

Účastníci programu INRI Bible pořádaného křesťanskou studentskou iniciativou INRIroad prožili první dva víkendy z aktuální řady čtyř víkendových setkání. V cyklu studijních víkendů s teology zaměřených na hlubší studium biblických knih se letos v Čechách studenti zabývají knihou Daniel.

Letošní Národní týden manželství, jehož osvětové, umělecké, společenské a duchovní akce se konají od 8. do 14.2., má v Česku téma “Manželství je více než kus papíru” a na Slovensku “Recept na dobré manželstvo“. Církev adventistů sedmého dne v obou zemích se připojuje svým tradičním Modlitebním týdnem křesťanského domova od pondělí 8. do soboty 13.2. na téma “Manželství – ráj, nebo peklo?” Stejnojmennou velmi čtivou publikaci (ke stažení dole) se zamyšleními ke každodenním sborovým či rodinným modlitebním pobožnostem v tomto týdnu připravil vedoucí služby církve adventistů rodině v ČR a SR Radomír Jonczy.

Více…

O víkendu 22-24. ledna proběhlo na Moravě první z šesti setkání nového projektu pro starší děti PTD Pathfinder (PTD = “Pošli to dál”). Na chatu do Niv na Vsetínsko přijelo 50 účastníků, kteří zde prožili skvělý víkend, jehož hlavní motto znělo “Bůh”. Další setkání čeká zúčastněné o prvním dubnovém víkendu.

Více…

redakce - AIS 27. ledna 2016Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Čtyři víkendová setkání a jeden týdenní výcvik. Takto proběhl patnáctý vůdcovský kurz Klubu Pathfinderu Moravskoslezského sdružení. Na první setkání přijelo deset zájemců, mezi nimiž byl věkový rozdíl více než 20 let, měli řadu očekávání a také otazníků. Na konci výcvikového kurzu byla slavnostně vyřazena pevně semknutá parta nových motivovaných vůdců se silnou vizí o tom, jak vést jim svěřené děti.  Více…

redakce - AIS 27. ledna 2016Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Třetí rok činnosti zahájila královéhradecká skupina křesťanské studentské iniciativy INRIroad. Psal se rok 2011, když Eva Škulková (na snímku) nastoupila na vysokou školu do Hradce Králové. Jelikož začala bydlet ve sborové budově, často se s místním kazatelem Petrem Stašem střetávali na schodech a prohodili pár slov. Netrvalo to dlouho, než zjistil, že Eva dělala vedoucí mládeže ve svém sboru. Prohlásil: „To je bezva. Máme novou vedoucí mládeže.“ Eva měla obavy, ale nakonec se ukázalo, že pod jejím vedením mládež funguje.

Více…

redakce - AIS 17. ledna 2016Inspirace, Ze života církve, Životní styl

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v roce 2016 částku ve výši 800 tisíc korun na sociální projekty. Jde výhradně o peníze z restitucí státu za majetek neoprávněně zabavený církvi adventistů v době komunistického režimu, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2015 zveřejnila církev druhým rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na dvě oblasti. Na podporu seniorů a osob s postižením a na podporu nových projektů zaměřených na sociální a zdravotní potřeby osob v církvi a ve společnosti. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo dvanáct oprávněných žadatelů, Sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti spolupracující se sbory.  Podané projekty chtěly realizovat sociální služby v hodnotě 3.925.023 korun. Celková výše požadovaných dotací byla 1.954.632 korun.

Více…

redakce - AIS 12. ledna 2016Humanitární pomoc, Ze života církve

Příležitost poznat sám sebe, hledat odpověď na své otázky, prožít dobrodružství, objevovat Boží cesty pro svůj život, smát se a radovat s kamarády, být užitečný pro druhé. To vše nabízí nový cyklus víkendových setkání pro děti ve věku 12 až 15 let Pošli to dál Pathfinder, které připravuje Moravskoslezské sdružení sborů církve adventistů společně se skautským Klubem Pathfinder. V letošním roce půjde o víkendy 22.-24.1., 1.-3.4., 24.-26.6. a 25.-27.11. na různých místech Moravy a Slezska. Zájemcům platí rodiče cestovné a příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 korun. Více na stránkách sdružení.

redakce - AIS 12. ledna 2016Inspirace, Pathfinder, Ze života církve, Životní styl