<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Přes určitou pomoc sborů při loňské uprchlické krizi se ukázalo, že reakce církve v Evropě na podobné velké výzvy současnosti je jen velmi pomalá a nesmělá. Uvádí to ve svém novoročním poselství předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mário Brito (na snímku). Ačkoli církev v Evropě není mezi těmi, jejichž členské základny strmě klesají, pokud se přístup vedoucích i členů církve zásadně nezmění, toto nebezpečí jí podle Mária Brita brzy dostihne. “Potřebujeme vést lidi z chaosu, strachu a nejistoty k Ježíši Kristu,” vyzývá předseda. Přinášíme překlad celého jeho poselství:

Více…

redakce - AIS 31. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

S velkým zájmem přímých i internetových účastníků se setkala konference Hudba v bohoslužbě, kterou uspořádal v Praze Teologický seminář církve adventistů. Podle hlavního hosta konference, doktorky Lilianne Doukhanové (na snímku), muzikoložky z Andrewsovy univerzity v USA, se bohoslužebná hudba v čase mění, stejně jako asociace vzbuzované různými hudebními styly a nástroji. Mění se generační, národnostní, etnické i kulturní složení evropských církevních sborů a ty by měly dbát na to, aby jejich hudbě současní lidé rozuměli. Jinak se církev stává “jinou planetou” a pro mnohé příchozí se účast na  bohoslužbě stává kulturním šokem. Lilianne Doukhanová představila na konferenci i nový český překlad své knihy o duchovní hudbě “Sladěni s Bohem”, kterou nabízí vydavatelství Advent Orion Praha. Záznam z konference pořídila internetová televize HopeTV a je k dispozici na YouTube.

Více…

redakce - AIS 24. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Na pražských Olšanských hřbitovech se konal při příležitosti Dne českého vězeňství v pondělí 14.12.2015 vzpomínkový pietní akt u hrobu filozofa, pedagoga, teologa a především průkopníka a reformátora nových metod v napravování zločinců cestou jejich vzdělávání a mravní výchovy Františka Josefa Řezáče. Je považován za zakladatele moderního českého vězeňství. Prosazoval také pomoc propuštěným vězňům po odpykání trestu ze strany obcí, církve a podpůrných spolků na bázi dobrovolnictví. Právě tuto jeho úlohu zdůraznil na setkání předseda spolku dobrovolníků pomáhajících odsouzeným lidem Vězeňská duchovenská péče Pavel Zvolánek z církve adventistů. Vzpomínkový akt uváděl hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Pavel Kočnar.

Více…

Ve dnech 26. až 29. listopadu se v německém biblickém středisku Hohegrete uskutečnilo setkání OCI (Outpost Centers International) pro západní Evropu. OCI je dlouholetou a stabilní podpůrnou organizací Církve adventistů sedmého dne. V současné době zastřešuje 110 samofinancujících se misijních institucí z celého světa. Organizace se profiluje v oblasti vzdělávání formou misijních a zdravotně misijních škol, službě společnosti v oblasti zdraví a naplňování potřeb, sociální službě a misii prostřednictvím médií. Z České a Slovenské republiky prezentoval Roman Uhrin projekt Klubů zdraví, do kterého byly mnozí ze zúčastněných již zapojeni, pro další to byla motivace k jejich zakládání. Také vedl jeden z wokshopů zaměřený na zakládání Klubů zdraví. Robert Žižka představil komplex aktivit spolku Prameny zdraví v kontextu aktivit ve spolupráci s církví. Otakar Jiránek, majitel a ředitel společnosti Country life, představil historii, současnost i plány rozvoje obchodů a restaurací se zdravou výživou a bioproduktů.

Více…

redakce - AIS 16. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Teologickou konferenci na téma “Hudba v bohoslužbě” v sobotu 12.12. konanou v Praze ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4) bude přímo přenášet internetová televize HopeTV. Přenos začne v 11:30 hodin kázáním Jiřího Tomáška “Tváří v tvář”. Hlavní blok konference začne ve 13:15 hodin, předpokládaný závěr je před 19. hodinou. Konference bude poté v neděli pokračovat v užším kruhu aktivních hudebníků v aule Teologického semináře v Sázavě. Záznamy přednášek budou k dispozici v archivu na stránkách internetové televize.

 

 

redakce - AIS 11. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl

Worship Ostrava pořádající pravidelné sobotní bohoslužby pro širokou veřejnost současnými písněmi, slovem a modlitbou chválící Pána Boha, oslaví v sobotu 12.12. od 17 hodin v Centru Akademie na Hrušovské 16 v Ostravě – Přívozu desetileté výročí svého vzniku. “Jsme vděčni za to, že můžeme takovýmto způsobem vyjádřit to, co je v našich srdcích, a věříme, že Bůh působí na lidi, kteří na tyto bohoslužby na základě našeho pozvání přicházejí, a dá se jim tak touto cestou poznat,” uvedl organizátor těchto zpívaných bohoslužeb Petr Hřib. Na jubilejní “worship” jsou všichni srdečně zváni.

Více…

V nedeľu 6.12. 2016 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom treťom rokovaní výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení poukázal na to, že často citované Ježišove kázanie na vrchu začína dobrou správou pre chudobných duchom. Chudoba bola v tej dobe spájaná s prekliatím a bohatstvo s požehnaním. Ježiš zdôrazňuje, že ozajstné náboženstvo nie je obchodnou transakciou medzi človekom a Bohom, ale výsledkom naplnenia najvnútornejšej túžby človeka po tom, čo mu chýba, čoho sa mu nedostáva. Prítomný čas v zasľúbení o vlastníctve a prežívaní Božieho kráľovstva je nádejou, ktorej by sa mal každý Ježišov nasledovník bez váhania uchopiť už dnes. Predseda Slovenského  združenia cirkvi Bohumil Kern vo svojom príhovore položil dôraz na nutnosť zmeniť cirkev z organizácie na živý organizmus. Okrem iného zdôraznil: „Je potrebné byť dopredu pripravení na prichádzajúcu eschatologickú krízu. Tá iba ukáže akí sme, no nezmení nás už. Zmeniť sa musíme teraz. Dajme preto priestor Duchu Svätému.“ Členovia výboru sa následne spolu modlili a odovzdávali samých seba, celú cirkev i jej plány do Božej réžie.

Více…

redakce - AIS 8. prosince 2015Ze života církve

Tématem již tradičních novoročních Deseti dnů modliteb, které se tentokrát uskuteční od středy 6. do neděle 16.1., je “Zůstávat v Kristu – mít plnost života”. Během těchto dnů se budou skupiny ve sborech církve adventistů na celém světě modlit za přijetí Ducha svatého. Věřící se budou scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným modlitbám. Jedenáctý den, 16. leden, připadne na sobotu. Tento den je oslavou všeho, co Bůh udělal jako odpověď na společné modlitby.

Více…

Některá pozvání se jen těžko odmítají. A co teprve pozvání na výlet plný zážitků, to teprve nelze odmítnout. A tak, když přišlo pozvání na přehlídku hudební tvorby dětí Múzička pod názvem „Výprava ke hvězdám“ v Ostravě, mnoho dětí z Moravy a Slezska neváhalo a pozvání přijalo. Vždyť, letět ke hvězdám, to musí být úžasný zážitek. V sobotu 7. 11. děti nastoupily do “vesmírné rakety”, kterou se jim stala modlitebna sboru v Mariánských Horách.

Více…

redakce - AIS 3. prosince 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů