<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

V Bibli se píše, že když byl Ježíš Kristus na naší Zemi, byl pokoušen všemi možnými hříchy stejně jako my, ale dokázal jim odolat a zemřít bez poskvrny. Ježíšova touha byla žít v harmonii s Boží vůli a rozhodl se ji plnit. Ve chvílích největšího pokušení se utíkal k Bohu.

Dvacátý čtvrtý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Život s Bohem”.

Více…

redakce - AIS 17. června 2017Život víry

(Evangelium podle Lukáše 15,11-32)

Snad každá rodina má ve svém středu a historii příbuzného – samorosta, který se vydal vlastní, nestandardní cestou, opustil ostatní a stal se výchovným argumentem: „abys nedopadl jako…, neber si příklad z…“. Ne každý syn či dcera chce svým životem jet po kolejích vybudovaných předchozími generacemi. Někdo ochotně přisedne do rodičovského vlaku a později převezme jeho řízení, jinému stačí přepřáhnout lokomotivu, vyměnit páru za diesel a diesel za elektromotor, některému se holt znelíbí koleje a vydá se na silnici nebo do polí.

Více…

redakce - AIS 15. června 2017Život víry

V sobotu 17. 6. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o třetí kapitole druhého Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co Petr píše o závěru dějin a Dni soudu? Je to něco, co nám má nahánět strach, anebo nás to má naopak povzbudit? Jak je možné chápat vyjádření, že “nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se roztaví”? A co znamenají nová nebesa a zem?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 13. června 2017Život víry

Duch svatý není jen nějaká moc. Je to Boží přítomnost v našem životě. Ježíš Kristus a Bůh k nám přicházejí skrze Ducha svatého, abychom tak s nimi mohli žít v osobním vztahu a rozvíjet ho.

Dvacátý třetí díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Duch svatý”.

Více…

redakce - AIS 10. června 2017Život víry

V Bibli můžeme najít mnoho proroctví. Některá se již naplnila, jiná na své naplnění stále čekají. Jistě ale víme, že Boží proroctví platí napříč dějinami. Proto je pro nás snazší uvěřit, že Bůh se vrátí na tuto Zemi i podruhé a tentokrát naposledy.

Dvacátý druhý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Druhý příchod”.

Více…

redakce - AIS 3. června 2017Život víry

Někdy je až s podivem, kolik různých lidí můžeme každý týden potkat v křesťanském shromáždění. Lidé, kteří na první pohled nemají vůbec nic společného, spojuje něco neviditelného, co mají vevnitř, ve svém srdci – starost o druhé a víra v Ježíše Krista.

Dvacátý první díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Církev”.

Více…

redakce - AIS 27. května 2017Život víry

Dáváme si předsevzetí, protože moc dobře víme, že by všechno mohlo být mnohem lepší. Ale i přesto, že uděláme maximum, po pár dnech od našeho úsilí upustíme. Jsou zákony, které se těžko překonávají. Můžeme s nimi bojovat, ale sami nemáme šanci. Bůh nám dává potřebnou sílu něco z toho pokořit. Vyplňuje vakuum po zlozvycích, kterých se rozhodneme vzdát.

Dvacátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Předsevzetí”.

Více…

redakce - AIS 20. května 2017Život víry

V sobotu 20. 5. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o čtvrté kapitole prvního Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co píše ve svých listech apoštol Petr o Ježíši Kristu? Jak porozumět tomu, že Kristus byl k oběti vyhlédnut už před stvořením světa? A co znamená vyjádření, že ve starozákonních prorocích byl přítomen Duch Kristův?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 16. května 2017Život víry

Když se zeptáte některých lidí, jak se mají, okamžitě odpovídají, že skvěle. Ani na chvilku se nad tím nezamyslí a vy víte, že jde o pózu. Nakonec zjistíte, že jejich život je v totálním chaosu, samotě a beznaději. Na první pohled všechno vypadá v pořádku, ale když jdete hlouběji, vidíte, co všechno je špatně. Nezáleží však na tom, co říkáme svému okolí, důležité je, že víme, jak na tom jsme, dokážeme si to přiznat a uvědomujeme si, že bez harmonického vztahu s Bohem k zásadnímu zlepšení nedojde.

Devatenáctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název “Baron Prášil”.

Více…

redakce - AIS 13. května 2017Život víry

V neděli Česká televize v pořadu “Sváteční slovo” vysílala zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení církve adventistů.
Vztahy patří k tomu nejhezčímu, co nás v lidském životě může potkat. Vztahy ale mohou přinášet i hodně bolesti a nepochopení. Jakou roli ve vztazích hraje odpuštění? Co se vlastně skrývá za tímto slovem?
Pořad je možné najít v archivu České televize.

redakce - AIS 11. května 2017Život víry