<< >>

Každý z nás chce ochránit to nejcennější, co má. Přesto málokdo přemýšlí nad tím, jak ochránit ten nejcennější mezilidský vztah. Budování manželství stojí mnoho času a je dlouhodobou investicí do budoucnosti. Pokud selže, zaplatíme obrovskou cenu. Když se manželství rozpadne, zraní nejen daný pár, ale i jejich děti, rodiny, přátele a trpí i jejich sbor.

 

Existuje biblický návod na to, jak ochránit své manželství?

Manželství je metaforou pro vzájemný vztah mezi lidmi (nebo církví) a Bohem. Ježíš říká, že prvním a největším přikázáním je: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!“ (Mk 12,30). Toto přikázání chrání náš vztah s Bohem a je nám příkladem sebeobětavé lásky – čestnosti, respektu a vzájemného obdivu – která chrání manželství a pomáhá ho budovat.

 

Chraňme svá srdce

V „srdci“ střežíme všechny naše emoce. Chránit své srdce znamená hlídat své emoce.

Slyšel jsem, jak mnoho lidí prohlásilo, že milují svého manžela nebo manželku, ale už nejsou zamilovaní. A pak nechají své emoce, aby jim zamlžily jejich rozhodnutí, a díky tomu často dochází k mimomanželskému vztahu. Ale emoce mohou být ovládány. Znak vyspělosti a růstu je postavit hranice kolem svého srdce. Není možné sdílet naše intimní myšlenky a pocity s někým, s kým nejsme v manželském vztahu.

Sdílejme proto naše emoce, vnitřní myšlenky a zkušenosti především s naším partnerem, buďme k němu otevření.

 

Chraňme svou mysl

Ježíš nám ukázal, že myšlenky a záměry jsou důležité, když mluvil o tom, že například hněv je vražda a touha je cizoložství. Hřích se zrodí v našich myšlenkách a naše myšlenky často začínají u očí, které se raději zabývají fantaziemi než skutečnými záležitostmi.

Jak často se soustředíme na dobré myšlenky? Myslíme na dobré věci, které jsme zažili a všechna požehnání, která jsme dostali? Je jednoduché upadnout do spárů negativního myšlení. Pozitivní myšlení vnáší do vztahu více lásky a odhodlání. Nechme naši mysl soustředit se hlavně na naše partnery.

 

(foto: R. Braumandl, churchphoto.de)

 

Chraňme svou duši

Jeden z nejlepších způsobů, jak můžeme chránit naše manželství, je kultivovat duchovní jednotu. To znamená mít stejnou víru a podobné postoje jako náš partner. Jeden moudrý muž prohlásil: „Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne“ (Kaz 4,12).

Jinými slovy: být spolu jako pár nám dává větší sílu. Když je Bůh třetím provázkem v našich vztazích, je to nejlepší investice. Když jsou naše vztahy postaveny na Bohu, je to to nejlepší, co můžeme pro manželství udělat. Partneři mohou mít rozdílné názory, kulturu a původ rodiny. Po nějakém čase v manželství možná zjistí, že úplně všechno je jiné. Je však důležité, aby oba směřovali ke stejnému cíli. Oddanost Bohu znamená oddanost mezi sebou navzájem.

Pavel napsal, že v Kristu „není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Ga 3,28). Naše identita a naše plány mohou být zpochybněny, pokud nebudou zakotveny v Kristu. Proto je nejlepší chránit svou duši tím, že se rozhodneme postavit ji pevně na Bohu a dovolit mu chránit naše manželství.

Modleme se spolu, čtěme spolu Písmo. Mějme duchovní rozhovory, abychom porozuměli tomu, co si druhý myslí a jak se cítí, jak vnímá okolní svět a záležitosti, které se odehrávají v rodině i ve sborovém společenství. Prokonzultujme s Bohem velká rodinná rozhodnutí. Hledejme moudrost v Písmu, v modlitbách, ale i u kazatelů a přátel, kteří jdou stejnou cestou. To vše nám může pomoci vnímat Boží plány a správně se v našem manželství rozhodovat.

 

Chraňme svou sílu

Síla je v našich rukou. Často se projevuje v našich skutcích. Zachovávejme si bezpečnou fyzickou vzdálenost od osob opačného pohlaví. Pokud můžete, tak nechoďme nikam sami s nikým, kdo není váš partner. Neflirtujme. Ve vhodném kulturním kontextu podání ruky i objetí je v pořádku, ale mějme vůči sobě respekt a buďme opatrní. Chraňme své manželství tím, že si dáme pravidla, jaký je nás osobní prostor.

Použijme svou sílu k tomu, abychom svým partnerům sloužili. Stanovme si priority a dejme jim svůj čas. Namasírujme je, ukliďme doma, uvařme jim a vyrábějme si dárky. Použijme svou sílu k tomu, abychom mohli svému partnerovi sloužit. Pak zjistíte, že vaše láska poroste a bude se prohlubovat.

Stanovení fyzických hranic – tedy co je, a co není akceptovatelné – je velmi dobrým nápadem. Mluvme spolu. Zjistěte, co je druhému nepříjemné, a přestaňte s tím.

Bůh nám dává „návod“ k tomu, jak můžeme chránit náš vztah s ním. Vztah v manželství reflektuje tento obraz. Pokud si stanovíme hranice ve svých emocionálních, mentálních, duchovních a fyzických potřebách a prožívání, chráníme tím své vztahy, naše děti i všechny, kteří s námi přijdou do kontaktu.

Jarrod Stackelroth, adventistworld.org

redakce - AIS 11. června 2018 Životní styl