<< >>

Církev adventistů sedmého dne v Evropě vyzvala k soucitu a modlitbě za tisíce přicházejících uprchlíků. Zoufalí migranti a žadatelé o azyl ze Středního východu, Afriky a jižní Asie zaplavili v létě Evropu po tisících a kontinent postavili před rozhodnutí, jak se s nimi vypořádat. “Jsme všichni děti téhož Otce. Je čas držet pohromadě a sdílet Boží hojnou lásku ke každému z nás,” řekl Mario Brito, předseda Interevropské divize církve adventistů. “Kéž Pán žehná všechny tyto trpící migranty. Kéž nám Pán dá milosrdné srdce. ”

V Rafaatu Kamalovi, předsedovi Transevropské divize církve, vyvolává uprchlická krize vzpomínky na jeho dětství ve válce na Středním východě. Vyrůstal jako dítě v Libanonu během občanské války v letech 1975 až 1990. Při ozbrojeném útoku na jeho rodnou vesnici přišel o celou rodinu a všechny přátele. Raketa zničila i celý dům, kde bydlel. Kamal uprchl z Libanonu do Velké Británie, kde vystudoval teologii na Newbold College u Londýna. “Uprchlíci jsou vystrašení a bez domova, mnozí byli svědky nevýslovné hrůzy,” řekl Kamal. “Musíme jim pomoci. Je to naše lidská a křesťanská povinnost.” Vyzval k sjednocení v modlitbě a podpoře prostřednictvím adventistické humanitární organizace ADRA a sborů církve, které pomáhají uprchlíkům. “Osobně vidím tuto výzvu jako příležitost pomoci našim hostům i nám stát se lepšími lidmi,” řekl Kamal. “Je krásné být soucitně štědrý a sloužit potřebným lidským bytostem.”

 

adra2

 

Příběh přistěhovalců je podle evropských představitelů církve “naším příběhem.” “Věříme, že tito lidé dělají to, co by dělal každý z nás, kdybychom měli příležitost lepšího života pro své rodiny a děti,” řekl vedoucí oddělení komunikace při středoevropském ústředí církve adventistů v Bernu Corrado Cozzi. “Vydávají se nám všanc, mnozí z nich jsou mimořádně chudí a potřebují vrátit zpět svou důstojnost jako lidské bytosti.” Poukázal na Ježíšova slova v Evangeliu podle Matouše 25,34-36 jako na vodítko pro to, jak zacházet s migranty. Zní takto: “Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘” Evropští vedoucí církve v této souvislosti vyzývají k modlitbám za politické představitele Evropské unie, aby si dokázali dobře poradit s uprchlickou krizí. “Evropané mají samozřejmě právo požadovat lepší zabezpečení hranic a lepší prevenci obchodování s lidmi,” uvádí se v jejich prohlášení. “Na druhou stranu jsme si vědomi, jak obtížné je řešení této obrovské humanitární krize a prosíme proto všechny věřící, aby se s námi modlili za příslušné představitele.”

 

???????????????????????????????

 

Adventistická humanitární organizace ADRA se ve spolupráci s ostatními humanitárními organizacemi a Organizací spojených národů stará o uprchlíky na evropském území zejména ve svých střediscích v Řecku, Srbsku, Slovinsku, Makedonii, Maďarsku a Rakousku, která přijímají každý den asi tisíc potřebných. Pomáhá ale i přímo v zemích, odkud tito lidé přicházejí. V Sýrii poskytuje ADRA tisícům lidí vyhnaných ze svých domovů občanskou válkou především teplé oblečení, pokrývky a stany pro přežití nastávající zimy. V Iráku jsou na útěku před brutálním násilím sunnitských islamistů již více než 3 miliony lidí, zhruba polovina z nich je v Kurdistánu na severu země řízeném a bráněném kurdskou samosprávou. ADRA zde již více než půl roku pomáhá uprchlíkům v několikatisícovém stanovém táboře Baharka (na snímku nahoře) u milionového města Irbíl. Jde většinou o uprchlíky z města Mosul obsazeného masovými vrahy z tak zvaného Islámského státu. ADRA v táboře poskytuje vzdělávání dětem ve spolupráci s UNICEF, ochranu a jídlo pro nejvíce ohrožené rodiny. “Organizujeme tu pro asi 400 dětí i sportovní události, výtvarné soutěže, hudbu a hry,” uvedl ředitel ADRA v Kurdistánu Leyn Gantare. “Tyto činnosti umožňují dětem postiženým válečnou zkušeností vyjádřit se a zůstat sociálně propojenými s ostatními dětmi.” Zvláštní péče je věnována dětem se zdravotním postižením. Dospělým ADRA nabízí malé granty a odborné poradenství, které umožňují rodinám zakládat v Kurdistánu vlastní malé podniky pro svou samostatnou obživu, nové zapojení do společnosti a integraci zdravotně potižených. Podobně ADRA působí i ve velkých uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu a Turecku.

 

adra3

 

“V Německu ADRA spolupracuje s 12 ostatními humanitárními organizacemi v rámci zastřešující iniciativy Aktion Deutschland Hilft (Akce Německo pomáhá) při sbírkách peněz a nefinančních darů,” řekl Andreas Mazza, mluvčí Interevropské divize církve adventistů příslušní pro sbory ve 20 evropských zemích včetně Německa, Rakouska a Itálie. Tam ADRA od loňska distribuuje uprchlíkům potraviny, oblečení a jiné formy pomoci v sicilském přístavu Palermo. “V Rakousku se řada sborů církve adventistů zapojila do pomoci uprchlíkům poskytováním pokrývek a dalších potřeb (na snímku dole), ve spolupráci s adventistickou humanitární organizací ADRA se tu pak sbory zaměřují na pomoc s dlouhodobější integrací uprchlíků do společnosti,” uvedla Corinna Wagnerová z vídeňského ústředí ADRA. Sbor v Mödlingu asi 15 kilometrů jižně od Vídně poskytuje již dva roky migrantům soukromé lekce němčiny (na snímku výše) a dětem pomoc s domácími úkoly. “Mnoho dětí má potíže ve škole z důvodu jazykových problémů a jejich rodiče jim v tom nemohou pomoci,” řekla Corinna Wagnerová. Počáteční účast se z pěti dětí na týdenních lekcích rozrostla na dvě desítky. Děti také dostávají zdarma obědy, zapojují se do sportu a jsou zvány na výlety.

 

adra4

 

Ve Vídni ADRA provozuje komunitní centrum, které bylo původně otevřeno pro lidi bez domova, ale je nyní naplněno uprchlíky. Komunitní centrum distribuuje potravinové dary od supermarketů, poskytuje zdarma po celý týden snídaně a nabízí praktickou sociální podporu včetně kurzů němčiny. Někteří uprchlíci ze zemí jako Sýrie a Ukrajina již sami pomáhají v centru jako dobrovolníci. V rakouském Villachu členové církve pečují o uprchlíky v jejich oblasti sběrem oblečení a použitého nábytku a pomáhají nově příchozím dostat se k důstojnému bydlení. ADRA podporuje uprchlíky stipendii pro jazykové kurzy a pokrývá jejich jízdného v autobusech na tyto aktivity. V Braunau / Bogenhofen členové církve pomohli uprchlíkům využít velkou bývalou klášterní zahradu pro pěstování zeleniny. I zde nabízejí jazykové kurzy, zvou uprchlíky na piknik, kurzy pletení, zdravé výživy a nabízejí pomoc při hledání práce, hledání a vybavení bytů nebo získání použitých kočárků.

 

adra1

 

V St. Veit mladí adventisté vytvořili organizaci Caregroup po navázání pravidelného kontaktu s hlavním centrem pro přijímání uprchlíků. Pomáhají s tím, co je právě naléhavě zapotřebí, sbírají darované oblečení, jídlo a peníze k uspokojení těchto potřeb. V Innsbrucku a Bruck an der Mur členové církve pravidelně zásobují místní uprchlická centra oblečením. Nejméně dva sbory v současné době připravují přijetí uprchlických rodin do prázdných prostor ve svých budovách. Adventistická vysoká teologická škola ve Friedensau zapojila bezplatně syrské a irácké uprchlíky do svých kurzů němčiny. Jsou rozděleni do malých skupinek a používají nejnovější učební materiály v moderní jazykové laboratoři. Program kurzu završí exkurze po stopách Martina Luthera. Škola potřebným částečně financuje i náklady na pomůcky, výlety a obědy ve školní jídelně. Náklady na cestování městskou hromadnou dopravou z Magdeburgu, kde žijí přistěhovalci, daruje školní nadace. Adventistická vysoká škola Newbold College u Londýna vyšle v říjnu dva mikrobusy s dobrovolníky do francouzského přístavu Calais, kde tisíce uprchlíků stanují v naději, že získají azyl v Británii. Studenti budou mezi nimi distribuovat potravinové balíčky, oblečení a vodu. Škola také vytvořila webové stránky pro všechny, kteří hledají, jak by mohli potřebným pomoci.