<< >>

Představitelé Interevropské divize církve adventistů v Bernu vyjádřili jménem všech členů církve ve střední Evropě účast s blízkými obětí zničujících teroristických útoků spáchaných v pondělí 21.3. v Bruselu. “Mnoho lidí bylo vzato svým rodinám a přátelům, kteří je milovali. Byli přistěhovalci a Evropany, matkami a otci, dcerami a syny. Každý z nich byl součástí evropské rodiny,” uvádí v kondolenci předseda Interevropské divize církve Mario Brito a cituje belgického předsedu vlády Charlese Michela: “Je to složitá a náročná doba, měli bychom tomu všemu čelit tím, že budeme spojeni.”

“Chceme vyjádřit naši nejhlubší soustrast rodinám obětí teroristického útoku,” uvedl Mario Brito. “Nechť je naše modlitby a myšlenky utěšují v této době bolesti, hněvu a smutku. Nechť se jich naše láska dotkne svou účastí jako vřelé objetí. Modlíme se, aby Pán, náš Bůh, naplnil jejich srdce jistotou věčného života, ve kterém budeme žít v radosti a potěšení v bratrské svornosti. Smrti a bolesti již nebude!”

“Rozhodné a bezpodmínečné je naše odsouzení všech aktů teroru, násilí a útlaku. Nechť zbraně, nenávist a násilí umlknou,” vyzývá pastor Brito. “Žádné náboženství není zodpovědné za terorismus. Za násilí a teror jsou zodpovědní lidé. Všichni jsme bratry a sestrami, dětmi jednoho společného Otce. Doporučujeme všem adventistům, aby byli nablízku a zastáním všem lidem, kteří trpí v těchto velmi trýznivých časech.”

Sbory církve v Bruselu oznámily, že nikdo z adventistů nebyl ozbrojenými útoky zasažen.