<< >>

Slovenské nakladateľstvo Advent-Orion vydáva knihu NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK.

Vďaka veľkej obetavosti a nasadeniu ochotných ľudí, ktorí behom krátkej doby pracovali na tom, aby sa mohla dostať do rúk aj slovenskému čitateľovi kniha NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK (autor Mark A. Finley), tzv. misijná kniha roku 2020 Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bol tento projekt v týchto dňoch úspešne zavŕšený. Vydanie knihy je sponzorované Česko-Slovenskou úniou a Slovenským združením Cirkvi adventistov siedmeho dňa,  aby v tejto dobe, poznačenej pandémiou vyvolanou koronavírusom, prinášala nádej všetkým tým, ktorí si ju prečítajú. Knihu si je možné objednať cez zborových traktátnikov, alebo priamo z vydavateľstva Advent-Orion. Cena publikácie je vďaka dotácii iba 0,50 €. Je k dispozícii v mäkkej väzbe a má 110 strán. Expedícia knihy v papierovej forme sa uskutoční od 25. mája 2020 prednostne pre tých, ktorí si ju objednali dopredu. Je vhodná na darovanie priateľom a známym ako aj pre evanjelizáciu – šírenie radostnej správy. Zapojiť sa môžu jednotlivci i celé zborové spoločenstvá. Okrem toho si ju záujemcovia môžu stiahnuť v PDF už dnes: Nádej pre zajtrajšok v PDF

Posolstvo Marka A. Finleyho:

Posledných päťdesiat rokov som cestoval po svete a miliónom poslucháčov zvestoval pravdy Božieho slova. Nedávno som si uvedomil, že ľudia sa stále viac zaujímajú o budúcnosť. „Zaujímajú sa“ asi nie je to najlepšie slovo. Skôr sa budúcnosti boja. Majú strach, aký bude svet, v ktorom vyrastajú ich deti. Niektorí sa dokonca obávajú, že svet, ako ho poznáme, prestane existovať. Táto kniha nie je o strachu. Je o nádeji.

Som presvedčený, že ste si ju nevybrali preto, aby ste sa nechali vystrašiť pochmúrnymi štatistikami o zle, ktoré sa odohráva všade naokolo. Držíte ju v rukách preto, že túžite po nádeji – nádeji nielen pre dnešok a zajtrajšok, ale po nádeji, ktorá pretrvá. Kapitoly knihy sú plné posolstva o nádeji. Stretnete s v nej s Bohom, ktorý vás miluje viac, než si dokážete predstaviť a má s vaším životom neuveriteľný plán. Dočítate sa o Božom záchrannom pláne pre našu neposlušnú planétu. Lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa dejú vo svete. Na základe Božieho slova sa dozviete, ako sa svet skončí. Čoskoro pominú choroby, smútok, slzy a smrť. Ježiš nám sľúbil úplne nový svet. Už skoro príde
a vezme nás domov. O tom je táto kniha. Ak si ju prečítate, vaše srdce sa naplní nádejou.

Zdroj: https://www.casd.sk/

redakce - AIS 12. května 2020 Ze života církve