<< >>

12. srpna 2017 ve 14 hodin vyrazí z Ovocného trhu v Praze v pořadí již druhý pochod pro rodinu. Projde starou Prahou přes Karlův most a na Střeleckém ostrově vyvrcholí zajímavým programem plným pohody a příjemné zábavy pro rodiny s dětmi i jejich sympatizanty.  Více informací je možné najít na www.denprorodinu.eu.

Minulý ročník ukázal, že jde o akci, která je pro veřejný dialog jako stvořená. Určitě přispěla svým dílem k tomu, že si občané i politici mohli znovu uvědomit, že úplné a šťastné rodiny založené na manželství muže a ženy jsou zárukou spokojené budoucnosti naší společnosti.

Pochodu pro rodinu se účastnilo více než tisíc lidí. Šlo především o křesťany, kteří si uvědomili, že hořekování za zdmi kostelů a modliteben není nejlepším řešením krize rodiny. Sestoupili (inkarnovali se) mezi lidi a vedli s nimi na ulici laskavý dialog, jehož prostřednictvím jim připomněli, že rodina podle Ježíšových představ je nejpevnějším základem prosperujícího státu.

 

https://youtu.be/M9MPZjPdFDM

 

Minulý rok mne potěšilo, že se pochodu účastnili i někteří členové naší církve z různých končin Čech i Moravy. Jsem přesvědčen o tom, že letos přibudou další. Jménem přípravného týmu vás proto na „Den pro rodinu“ srdečně zvu a těším se, že spolu prožijeme příjemné, zajímavé a užitečné odpoledne.

Zároveň vás prosím i o modlitební podporu této aktivity. Nás organizátory potěší, když ve zmíněnou sobotu zazní při bohoslužbách v našich sborech modlitby, případně Boží slovo ve prospěch rodin v naší společnosti. Pomůže nám také vaše pomoc při propagaci akce a pochopitelně uvítáme i vaši finanční podporu.

Předem vám za vaši pomoc a podporu moc děkujeme.

Jménem přípravného týmu Radomír Jonczy, vedoucí Oddělení křesťanského domova

redakce - AIS 20. července 2017 Inspirace