<< >>

Každé páté dítě na světě nemůže navštěvovat školu. 90 % hendikepovaných dětí v rozvojových zemích není vzděláváno. Děti z uprchlických rodin mají pětkrát menší šanci na začlenění se do vzdělávacího systému než jejich vrstevníci, kteří nejsou na útěku. Tyto děti se stávají oběťmi obchodu s lidmi, dětské práce, dětských sňatků a nechtěného těhotenství nebo jsou rekrutovány do armády.

„Every child. Everywhere. In school.“ – „Děti patří do školy“ – je mezinárodní kampaň organizace ADRA, jež usiluje o změnu. Cílem kampaně je informovat o potřebě vzdělávání dětí z celého světa, které jsou ze vzdělávacího systému často vyloučeny kvůli extrémní chudobě, bezpečnostní situaci v zemi či etnické a genderové diskriminaci.

 

Zima roku 1919. Válka skončila, ale hlad ne. V malé provincii na jihu Evropy stáli lidé v řadě na malé balíčky potravin. Mladá matka tří dětí byla tak slabá, že už stát v řadě nedokázala. O pár dní později umřela.

Nejmladší z jejích dětí byla malá holčička – Ane. Bylo to bystré a šťastné dítě. Její vášní byly knihy. Nesčetné noci trávila čtením knih. Její otec ji nechal u pěstounské rodiny a její dětství nebylo jednoduché. Jelikož byla „jen sirotek“, mohla do školy chodit pouze čtyři roky. Jedna mladá učitelka si ji oblíbila. Viděla její zapálení, přirozenou moudrost a chuť vzdělávat se. Ane avšak musela pracovat na statku – i přes to, že učitelka její pěstouny prosila, aby mohla ve svém vzdělávání pokračovat. Občas Ane dovolili učitelce ve škole pomáhat, ale stávalo se tak spíš výjimečně. (Malá Ane byla autorčina babička.)

O sto let později jsou na světě stále miliony dětí, které se nemohou vzdělávat. Během Výročního výboru ADRA v únoru 2019 oznámila tato organizace zahájení nové mezinárodní kampaně s názvem: „Děti patří do školy“. Tato kampaň je naléhavou výzvou pro světové představitele, aby všechny děti bez ohledu na rasu, věk, národnost, pohlaví nebo původ měly právo na získání a dokončení vzdělání. Dále představitele vyzývá k uvědomění, že poskytnutí vzdělání je důkazem o uznání, že každé dítě má svou hodnotu a potenciál.

Hlavním cílem kampaně je za pomoci veřejnosti ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne získat do roku 2020 jeden milion podpisů. Dále kampaň usiluje o to, aby se světoví představitelé zasadili o kvalitní vzdělání všech dětí a o jejich bezpečí před vykořisťováním a dědictvím intergenerační chudoby.

„Děti patří do školy. Projekt staví na dlouholeté tradici Církve adventistů sedmého dne, která se snaží pomáhat všem potřebným lidem, a to prostřednictvím prosazování lidských práv, ochranou rodin a péčí o děti. Je to výzva pro všechny, kteří chtějí podporovat tento projekt a ukázat, jak hodnoty, které zastáváme, umíme převést do praxe.“ (Jonathan Duffy)

Maja Ahac, koordinátorka programu, ADRA Evropa

 
 

Podepište, že děti patří do škol

Každé páté dítě na světě nemůže navštěvovat školu. 90 % hendikepovaných dětí v rozvojových zemích není vzděláváno. Děti z uprchlických rodin mají pětkrát menší šanci na začlenění se do vzdělávacího systému než jejich vrstevníci, kteří nejsou na útěku. Tyto děti se stávají oběťmi obchodu s lidmi, dětské práce, dětských sňatků a nechtěného těhotenství nebo jsou rekrutovány do armády.

„Every child. Everywhere. In school.“ – „Děti patří do školy“ – je mezinárodní kampaň organizace ADRA, jež usiluje o změnu. Cílem kampaně je informovat o potřebě vzdělávání dětí z celého světa, které jsou ze vzdělávacího systému často vyloučeny kvůli extrémní chudobě, bezpečnostní situaci v zemi či etnické a genderové diskriminaci.

Kampaň se zasazuje o změnu především v oblasti vzdělávání dívek, jež o třetinu častěji než chlapci nemají přístup ke vzdělání. Snaží se také zlepšit vzdělávání dětí z oblastí válečných konfliktů a z míst zasažených přírodními nebo humanitárními katastrofami. Školská zařízení nemají v těchto částech světa prostředky na svou údržbu ani na zajištění bezpečnosti výuky. Posledním z témat, na které se kampaň zaměřuje, je vzdělávání hendikepovaných dětí, jež jsou v rozvojových zemích či v oblastech bezpečnostních konfliktů stigmatizovány nebo zcela přehlíženy, případně nemají dostatečně uzpůsobené školní zázemí.

Pomozte nám získat jeden milion podpisů a vyjádřete tak svou podporu vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Tato petice je adresovaná světovým představitelům s výzvou, aby se zasadili o bezplatné, nestranné a kvalitní základní a střední vzdělání pro děti a mládež na celém světě. Stačí minuta vašeho času. Podepsat petici můžete zde: https://inschool.adra.org/petition Věříme, že všechny děti mají právo na výuku, která rozvine jejich potenciál a zvýší šanci na důstojný život. Vzdělání totiž mění jednotlivé lidské životy i celé komunity. Pomozte s Adrou změnit situaci znevýhodněných dětí.

 
https://youtu.be/qEyxHzBkp6U
redakce - AIS 6. května 2019 Humanitární pomoc