Důležitá změna

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

1. list Petrův 4‚7

Kdykoli selžete a jednáte špatně, je vám to skutečně líto, nebo se omlouváte myšlenkou: „No co, už jsem prostě takový!“?

Omluva za špatné chování neznamená, že to špatné se v Božích očích změní na dobré. Ne, zlo zůstává v Božích očích stále zlem. Změnit se však můžete vy! Máte k dispozici moc Ježíše Krista, abyste mohli žít zbožný život v plném sebeovládání a disciplíně. Volba je jen na vás! Můžete zvítězit nad všemi sobeckými touhami, když se budete spoléhat na to, na co spoléhal apoštol Pavel, který ve Filipským 4‚13 napsal: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“

Zkuste si vzít tato slova k srdci a přenést je do každodenního života. Pak začnete odrážet Boží povahu! S důvěrou vložte na něj své charakterové chyby a požádejte o nové srdce a jeho Ducha! Nezáleží na tom, zda zápasíte s chutí k jídlu, s pomlouváním druhých, lží, podváděním, hněvem nebo jinou nedokonalostí své povahy. Ať je to cokoli, Bůh to dokáže zvládnout a očistit vaše srdce, nabídnout nový začátek a hledět na vás, jako byste nikdy nezhřešili.

Modlete se a proste Ježíše, aby ve vás mocí Ducha započal důležitou změnu – první myšlenkou, prvním slovem i tím nejmenším skutkem.

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.  

2. Timoteovi 1‚7

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále