<< >>

Víte, kolik vás toho o důvěře druhému může naučit skok padákem?

Boha zajímá vaše duševní zdraví. Proto vám chceme připomenout jeho starost o vás, jeho přítomnost a radost, kterou z vás má. Přečtěte si příběh, se kterým se možná ztotožníte – i když jste padákem nikdy neskákali.

 

Životní risk

Kay byla mladá manželka a matka, která se právě chystala vyskočit z letadla, aby dodržela slib, který si spolu se svým bratrem dala: den svých 35. narozenin oslaví seskokem s padákem. S přibývajícím věkem se ale hrozila toho, že její 35. narozeniny budou ty poslední.

To jediné, co Kay zachránilo před zhroucením, bylo, že skočí se zkušeným instruktorem. Skočí spolu. Věří také v kvalifikaci, znalosti a zkušenosti tohoto instruktora, který ji vším provede.

A přesně tak se stalo. Vrhnout se z letadla pro ni bylo vzrušujícím a zároveň děsivým zážitkem, který nemohla přirovnat k žádné dosavadní zkušenosti. Poté byla ráda, že to udělala, ale to vše jen díky profesionálnímu parašutistovi. Kay složila svou důvěru v někoho, kdo přesně věděl, jak ji bezpečně dostat zpátky na zem.

 

Důvěra v Boha během životních výkyvů

I když možná nikdy neskočíte z letadla, život vám občas může připadat jako prudký pád. Ať už jsou to malé věci, které přispívají k našemu dennímu stresu (například nezaplacené účty nebo mnoho záležitostí, které musíme splnit, či významné životní události), stres se v nás může nahromadit tak, že nebudeme vědět, jak to vše zvládnout a zachovat si přitom naše duševní zdraví.

Život nám přináší ale i spoustu radostí. Jsou chvíle, kdy se zdá, že jde všechno hladce, naše mysl má dostatek energie a elánu a přitom je klidná. Nejsou to ale jen radostné okolnosti, které uklidňují naši mysl, je to také důvěra Bohu.

Pocit klidu a míru nás obklopí, pokud uvěříme, že Bůh je s námi – jak ve chvílích, kdy se propadáme do hlubin zoufalství, tak tehdy, když létáme štěstím. Zde je několik rad, jak Bohu můžeme začít důvěřovat.

 

Věřte, že Bohu na vás záleží

Badatelé zjistili, že u lidí, kteří věří v osobního Boha, který zasahuje v jejich životech, je větší pravděpodobnost, že se jejich negativní situace zlepší. Účastníci dané studie také lépe reagovali na léky a výzkumníci zjistili, že tento fakt měl přímou souvislost s vírou účastníků v to, že existuje Bůh, kterému na nich záleží, ne pouze s pocitem naděje. Věřit v Boží zájem vás může motivovat a uzdravovat. „Dejte všechny vaše starosti Bohu, protože jemu na vás záleží,“ napsal apoštol Petr.

 

Věřte, že Bůh je vám k dispozici

Když máme stres nebo se cítíme smutní, často si myslíme, že Bůh s námi není. Právě v těchto momentech je důležité, abychom si uvědomili, že jsou to jen naše pocity a příznaky, které způsobují daný pocit odloučení – není to způsobeno tím, že se od nás Bůh vzdálil. Připomeňme si, že díky Ježíšovu Duchu máme vždy přístup k jeho přítomnosti a že on nám chce být nablízku. Věřte, že Bůh s vámi je. Jak je zapsáno v Žd 13,5: „Vždyť on řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám‘“ (B21).

 

Věřte, že vás Bůh pozvedne

Pokud za sebou máte mimořádně těžké období, je snadné Boha vidět jako rozzlobeného Boha, který čeká, až na nás udeří. Nic nemůže být dále od pravdy. Věřit v to, že z nás má Bůh radost a že chce, abychom si naše životy užili, může povzbudit vašeho ducha, když se cítíte osamělí, nepochopení nebo když jen potřebujete připomenout, že jste jeho významným stvořením – jeho mistrovským dílem. „Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti.“ (Sf 3,17; B21)

 

Pamatujte, že pokud můžete věřit člověku, který vám pomůže vyskočit z letadla nebo jen opravit brzdy na vašem autě, jak moc asi můžete věřit Bohu, že vás posílí?

AdventHealth (ANN; článek vyšel v časopisu Advent 5/2019)

 

Články se souvisejícími tématy:

Zvládání stresu

Cítíte se přetíženi?

 

Program NEW START PLUS

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 24. května 2019 Životní styl