<< >>

Ve dnech 18. až 20. listopadu se v centru Akademie v Ostravě konala slavnostní bohoslužba při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví. Kolem 150 účastníků z Česko-Slovenské unie prožilo požehnané chvíle při vzpomínkovém programu zaměřeném na historii zdravotně misijní práce v naší církvi i v naší unii.

Účastníci byli provedeni historií vzniku Klubů zdraví v plodných devadesátých letech. Byla to doba, kdy byly ideální podmínky pro vznik systematické služby Klubů zdraví.

 

kz1

 

V programu se prezentovalo mnoho Klubů zdraví svými vstupy a zkušenostmi z počátků i současnosti jejich činnosti. O své práci také referovalo několik institucí se zdravotně-misijním zaměřením. Vedoucí oddělení zdraví v jednotlivých sdruženích představili vize do budoucnosti. Společně se účastníci shodli na skutečnosti, že uplynulých dvacet úspěšných a požehnaných let činnosti Klubů zdraví bylo možné jen díky Boží milosti, kterou nás zahrnuje. Vyjádřili také touhu po vzájemné spolupráci mezi zdravotními aktivisty, odděleními církve, kazateli a institucemi.

V současné době funguje na Slovensku 24 Klubů zdraví, v České republice přibližně 55. Z Česko-Slovenské unie se v průběhu posledních patnácti let program Klubů zdraví rozšířil do více než 30 zemí celého světa, manuál k jejich zakládání je přeložen do 8 jazyků. V naší unii navštíví aktivity Klubů zdraví ročně kolem 15 až 18 tisíc účastníků.

Roman Uhrin, koordinátor Klubů zdraví

 

Více informací o činnosti Klubů zdraví najdete na http://www.zivotazdravi.cz/.

redakce - AIS 7. prosince 2016 Ze života církve, Životní styl