<< >>

Ke čtyřiadvaceti doživotně odsouzeným v nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích přibyl ve čtvrtek 22. června další. Valdické vězně navštívil muž, který je již čtyřicet devět let doživotně odsouzený k pohybu na vozíčku. Vozíčkář a duchovní Daniel Hottmar ze Štětkovic u Sedlčan, kterého pozval do Valdic tamní kaplan Pavel Zvolánek, vyprávěl vězňům svůj životní příběh.

Při komplikovaném porodu v roce 1968 prodělal mozkovou obrnu. Převážnou část dětství prožil v Jedličkově ústavu pro postižené. Domů k rodičům se vrátil v šestnácti letech, ve stejném roce, kdy se rozhodl svůj život ukončit sebevraždou. Neviděl ve svém životě žádné východisko, žádnou naději. Pokus o sebevraždu nevyšel a po dalších pěti letech života se v roce 1989 odstěhoval do svého bytu v Kladně, který byl uzpůsoben pro vozíčkáře. Tehdy se rozhodl vyzkoušet Boha a jedna z jeho prvních modliteb byla, aby ho život bavil a nemusel si život jen odsedět.

Protože se mu vrátila do života radost a naděje, začal poznávat Pána Boha. Seznámil se také s Natašou, která se stala jeho manželkou. Spolu mají tři děti a již také dvě malá vnoučata. Jako člen církve Evangelické metodistické pracoval jako diakon a farář.

V roce 2010 se ve Štětkovicích zúčastňoval přednášek adventistického podnikatele Radima Passera s názvem „Světem Bible“. Poselství, které slyšel, ho chytlo za srdce. Po vstupu do církve adventistů začal pracovat jako biblický pracovník. V současnosti přednáší o svém životě na všech typech škol a také slouží jako dobrovolný kaplan v hospici Dobrý pastýř v Čerčanech.

 

 

Jeho nadšení a radost, které z něj čiší, jsou skutečně nakažlivé. Poznali to nyní valdičtí vězni i zástupce ředitele věznice Jiří Karásek, který se besedy s duchovním Danielem Hottmarem zúčastnil. „Obdivuji jeho optimismus, který má i přes svůj těžký úděl. Setkání s ním byl pro mne hodně silný zážitek,“ řekl. Asi nejenom pro něho, protože vězni měli na Daniela mnoho otázek, týkajících se zejména jeho služby kaplana v hospici a jeho manželského života. „Fascinuje mne víra Boha v člověka,“ vyznal při besedě Daniel Hottmar.

(Facebook – Vězeňská duchovenská péče)

 

Více informací o kaplanské službě ve věznicích je možné najít na webových stránkách Vězeňské duchovenské služby, aktuality pak na facebookovém profilu.

 

„Duchovní na kolečkách“ – rozhovor s Danielem Hottmarem

redakce - AIS 30. června 2017 Inspirace