<< >>
 

Již devátý ročník křesťanského multižánrového festivalu UNITED se uskuteční opět ve Vsetíně v termínu od 22. do 24. 8. 2019.

Festival je multižánrový svým pojetím, protože zahrnuje hudbu, vzdělávací semináře, praktické workshopy, ale i společné bohoslužby na Dolním náměstí. Nedílnou součástí se stalo také městečko stánků různých křesťanských organizací s UNITED challenge, kde bývá pravidelně i ADRA.

Letošním tématem je „Srdeční záležitost“ a festival ho takto představuje:

Celý náš život je jedna velká srdeční záležitost. Záležitost našeho srdce. Dnešní doba je plná „toulavých srdcí“. Cítíme se prázdní, zmatení, hledáme, kam své srdce investovat. Existují dlaně, ve kterých by našemu srdci bylo nejlépe? Nejsou to dlaně toho, kdo nám vdechl život? To, kam své srdce dáme, určí celé naše směřování. Přestaňme si ho křečovitě držet ve svých rukou a nechejme se obměkčit. Když poznáme srdce Stvořitele, blíže poznáme i to své. Letošní festival bude o hledání místa, kam vkládáme své srdce, o tom, proč je zrovna Ježíš jeho nejlepším správcem. Prostě srdeční záležitost.

Festival je mezidenominační a zástupci různých církví společně přemýšlejí, jak přinést Krista mladým lidem. Na organizaci nebo jako interpreti se podílejí také lidé z církve adventistů.

 
redakce - AIS 5. srpna 2019 Nezařazené