<< >>

Hospodář Generální konference církve adventistů Juan Prestol-Puesán ve své finanční zprávě za rok 2018, kterou 9. dubna 2019 přednesl na zasedání výkonného výboru Generální konference, zdůraznil, že on i jeho tým cítí hlubokou vděčnost vůči Bohu a členům církve. Ve zprávě, kterou nazval „Finanční příběh roku 2018“, představil historii důvěry, jak podle něj Bůh vedl svoji církev v minulosti, v přítomnosti a povede ji i v budoucnosti.

„Auditovaná finanční zpráva ukazuje na požehnání, která jsme přijali, a na to, jak nás Bůh vedl,“ prohlásil během zasedání představitelů církve z celého světa, které se uskutečnilo v Silver Springs v americkém státě Maryland. A poté dodal: „Jsem rád, že mohu podat zprávu o pozitivních provozních výsledcích za rok 2018.“

 

Jak si církev vedla v roce 2018

„V roce plném velkých výkyvů na finančním trhu a některých oslabených klíčových zahraničních měn si církev vedla finančně dobře díky celosvětovému nárůstu desátků a důsledné kontrole výdajů,“ konstatoval Juan Prestol-Puesán.  

„Úroveň desátků se zvýšila o 3,6 procenta, tedy o 89 milionů dolarů (dále $), na 2,5 miliardy $,“ zdůraznil. „To znamená nárůst desátků o 55 milionů $ v Severoamerické divizi na celkových 1,077 miliardy $.

Juan Prestol-Puesán ve své zprávě také zdůraznil, že misijní dary dosáhly částky víc než 88 milionů $, přičemž tento údaj nezahrnuje příspěvky, které dávají členové do svých místních sborů.

Na druhé straně pak stojí to, že výdaje Generální konference – tedy peníze použité na provoz ústředí celosvětové církve – se snížily druhý rok po sobě,“ konstatoval Juan Prestol-Puesán. To zahrnuje úspory na cestovních výdajích ve výši více než 1,1 milionu $.

Jeho spolupracovník Ray Wahlen připomněl členům výkonného výboru postupy, jak systém funguje. „Generální konference funguje z odvodů 2 procent celkových desátků. V roce 2018 podle rozpočtu hospodařila se 4 miliony $ a získala navíc více než 7,2 milionu $ z 2 procentních odvodů.“

Ray Wahlen také uvedl, že v úplných provozních výdajích žádná položka nepřesáhla výši odhlasovaného rozpočtu. „Vyjádřeno v procentech, provozní výdaje činily pouze 85,64 procenta prostředků získaných z odvodů,“ vysvětlil.

Juan Prestol-Puesán pak doplnil, že celkově průměrné dary desátků během jednoho týdne společně s misijními dary (kromě darů věnovaných místním sborům) dosáhly 50 milionů $.

 

Co se může stát v roce 2019 a později

Hospodáři církve očekávají, že finanční volatilita může nadále ovlivňovat finanční operace v roce 2019 i v dalších letech. „Budeme se nadále snažit co nejvíce předvídat, aby negativní měnové kolísání mělo co nejmenší dopad na naše příjmy,“ konstatoval Juan Prestol-Puesán. „Nadále budeme pečlivě monitorovat naše výdaje i alokaci našich prostředků.“

Juan Prestol-Puesán pak vyznal: „I navzdory tržním cyklům a kolísání měn cítím hluboký pocit vděčnosti za věrnost našich členů i za Boží vedení. Děkujeme Bohu za jeho požehnání. A děkujeme členům za jejich velkorysou štědrost. Pokud jsme věrní a opatrní, věřím, že Pán nám požehná.“

Vyjádřil také svoji důvěru v to, co nazývá „Boží přetrvávající podpora“. „Bůh rozumí naší době a našim potřebám. Povede nás a poskytne nám všechno potřebné podle toho, co pro nás považuje za nejlepší.“ To je důvod, proč mohou hospodáři v noci dobře spát a plní síly pracovat během dne. „Bůh nám dá a zachová dokonalý pokoj v srdci.“

Adventist Review & Adventist News Network

 
Hospodář Generální konference Juan Prestol-Puesán představuje finanční zprávu za rok 2018 na zasedání výkonného výboru Generální konference
redakce - AIS 29. dubna 2019 Církev ve světě