<< >>

Za účasti 1150 odborníků začala v úterý 8.7. v Ženevě druhá Globální konference o zdraví a životním stylu pořádaná Církví adventistů sedmého dne. Konference se účastní také česko-slovenská výprava tvořená vedoucím služby církve v ČR a SR v oblasti zdraví Bohumilem Kernem, lékařkami Jankou Noskovou, Hanou Kahleovou, Janou Krynskou, iniciátorem českých a slovenských klubů zdraví Romanem Uhrinem a dalšími. Tématem konference jsou nepřenosné nemoci. V úvodu vystoupil vysoký úředník Panamerické zdravotnické organizace Anselm Hennis (na snímku). Vyzval adventisty k tomu, aby se dělili se světem o své poznání v oblasti zdravého životního stylu. “Velmi na mne zapůsobil přesah, prosazování a misie vaší církve. Měli bychom se od vás učit, jak lépe měnit životy a dát lidem šanci na zdraví,” uvedl Anselm Hennis.

Ředitel odboru pro nepřenosné nemoci a duševní zdraví při Panamerické zdravotnické organizaci Anselm Hannis, který pracuje i pro pobočku Severní a Jižní Ameriky při Světové zdravotnické organizaci, citoval dvě mezinárodně uznávané adventistické studie, podle nichž je u vegetariánů nižší riziko úmrtí na nepřenosné nemoci. Globálně se podle něho zdravotní stav lidské populace zhoršuje, a to zejména u skupin s nízkými a středními příjmy, které jsou nejvíce náchylné k nepřenosným onemocněním jako jsou srdeční choroby, rakovina, onemocnění dýchacích cest a cukrovka způsobené špatnou stravou, tabákem, alkoholem a nedostatkem pohybu.

 

zeneva1

 

Předseda Generální konference církve adventistů Ted Wilson podpořil myšlenku na vytvoření podmínek pro vznik center zdravého života v každém adventistickém sboru po celém světě. Vyzval účastníky, aby zvýšili úsilí při uskutečňování komplexní zdravotní služby lidem spojující osvětu v tělesném a duševním zdraví s duchovním poselstvím evangelia Ježíše Krista. “Zdravotní misie je pro církev adventistů stejně důležitá jako pro tělo pravá ruka,” zdůraznil Ted Wilson. Zároveň vyzval všechny zdravotníky a zdravotní aktivisty, aby spolu se zdravotní prevencí šířili také poselství o spáse v Ježíšově milosti. “Ať si nikdo nemyslí, že se dostane do nebe, protože je vegan,” žertoval. V jednu chvíli také všechny účastníky vyzval ke vztyku ze sedadel a uspořádal k jejich překvapení na konferenci rozcvičku.

David Williams, adventista a profesor veřejného zdraví a sociologie na Harvardově univerzitě v USA označil ambiciózní cíl vytvořit komunitní zdravotní centra ve všech sborech a školách církve za reálný. “Tato církev má 120 let starý model, který může následovat. Vytvořil jej v roce 1893 populární adventistický lékař John Harvey Kellogg v Chicagu na pomoc zbídačeným chudým obyvatelům města. Iniciativa zahrnovala tehdy kromě zdravotní služby všech sborů také útulek pro bezdomovce, dobročinnou jídelnu a domov pro ženské oběti prostituce,” uvedl profesor Williams.

 

 

redakce - AIS 12. července 2014 Církev ve světě, Životní styl