<< >>

Celosvětový Den Adventistické služby lidem se speciálními potřebami připadá v letošním roce na sobotu 28. dubna. Rádi bychom tentokrát připomněli nejenom to, že mezi námi a kolem nás žijí lidé s různými druhy postižení a znevýhodnění, ke kterým bychom měli hledat cesty a otevírat jim také dveře našich společenství, ale že řada z nás a našich bližních o takto potřebné lidi (nejčastěji své rodinné příslušníky – děti, dospělé nebo seniory) osobně pečuje, a to není samozřejmá a leckdy také vůbec snadná služba.

Vyjma profesionálních pečovatelů je to služba poskytovaná obvykle bez nároků na jakoukoliv odměnu (často není příliš oceněna ani morálně), mnohdy bez dostatečné podpory (odborné nebo alespoň prostě lidské), a nezřídka vyžaduje nemalé osobní oběti (nevyčíslitelné množství času, energie, omezená možnost zaměstnání a s tím i pokles ekonomického standardu rodiny atd.). Na nedostatek podpory a ocenění této péče ze strany společnosti jsme si možná už zvykli, jako křesťanská církev bychom ale neměli k pečujícím lidem a jejich situaci zůstávat lhostejní. Vždyť jsme ke vzájemnému povzbuzování, podpírání se a pomoci nejednou přímo vyzýváni i v Bibli (např. Ř 12,8; Ga 5,2; 1Te 4,11; Ef 4,16).

I náročná pečovatelská služba může samozřejmě přinášet také samotným pečujícím lidem radost a pozitivně ovlivňovat jejich systém životních hodnot. Bývá to mnohdy také silná životní zkušenost a příležitost posilující víru – může ale také člověka vyčerpat a ohrozit jeho životní stabilitu, jestliže je ponechán v této službě sám a bez pomoci. Nezapomínejme proto na pečující ve svém okolí a pokusme se jim nabídnout svoji podporu. Vždyť i my sami se můžeme v této roli ocitnout anebo budeme přinejmenším možná jednou potřebovat takovouto péči od někoho druhého.

V souvislosti s tímto tématem připravujeme letos pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami také speciální část programu historicky prvního Kongresu adventistických rodin naší unie, který bude probíhat 19.–26. srpna 2018 v konferenčním centru „Immanuel“ v nádherném prostředí Českomoravské vysočiny (www.kongreskd.cz). Pokud jste takovou rodinou a obáváte se, že byste z programu neměli nic vy ani vaše děti, nabízíme vám v průběhu celého kongresu program přizpůsobený pro vaše děti (nejen hlídání, ale i asistenci, aktivizaci, podporu a zábavu) a vy tak získáte nerušený prostor pro svou účast na hlavním kongresovém programu. Zároveň jen pro vás, rodiče pečující o děti se speciálními potřebami, chystáme navíc každodenní nabídku speciálních akcí pro vaši relaxaci, poučení, sdílení zkušeností i vzdělávání, a to vždy s pozvaným odborníkem z oblasti sociální práce, speciální pedagogiky nebo psychologie. Prosíme, abyste nám svůj předběžný zájem sdělili na e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz (do zprávy nám prosím napište i základní informace o svých dětech se speciálními potřebami – jejich počet, věk, pohlaví, typ specifických potřeb nebo postižení, úroveň soběstačnosti a příp. další speciální požadavky nebo nezbytnosti). Těšíme se na setkání s vámi!

 

Josef Slowík, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v Česko-Slovenské unii

Daniel Hrdinka, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení

redakce - AIS 24. dubna 2018 Ze života církve