<< >>

 

Základní dokument podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

 

Ústava církve, Církevní řád, vize konference Česko-Slovenské unie

Ústava Církve adventistů sedmého dne (Tato ústava byla přijata konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 25. dubna 1995 a registrována Minis­terstvem kultury České republiky 13. 2. 1996 pod č. j. 221/96. Změny ústavy byly přijaty konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 24. 3. 2019)

Církevní řád – vydání 2016 

Cirkevný poriadok – vydanie 2016

Vize Česko-Slovenské unie pro konferenční období v letech 2019-2024

 

Stanoviska celosvětové církve k různým problémům

Stanovisko k chudobě a bezdomovectví

Stanovisko ke kontrole početí

Stanovisko k péči o stvoření

Provozní principy adventistických zdravotnických zařízení

Stanovisko k násilí v rodinách

Stanovisko k domovu a rodině

Stanovisko k užívání drog

Biblická antropologie

Stanovisko k homosexualitě

Stanovisko k užívání chemikálií, zneužívání a závislosti

Stanovisko k eutanasii

Stanovisko ke svazkům mezi osobami stejného pohlaví

Stanovisko ke hráčství

Stanovisko k umělému přerušení těhotenství

Stanovisko k nebezpečí klimatických změn

Prohlášení k náboženské svobodě a menšinám

Stanovisko k nemoci AIDS

Stanovisko k obtěžování a násilí v rodinách

Stanovisko k péči o stvoření

Stanovisko k poslání církve

Postoj k římským katolíkům

Potvrzení manželství

Stanovisko k prodeji útočných zbraní civilistům

Stanovisko k náboženské svobodě, evangelizaci a proselytismu

Stanovisko – uznání rodině

Stanovisko ke znepokojení ze sexuálního chování

Stanovisko k zachovávání soboty

Stanovisko k jevům vyplývajícím z prvků soutěživosti

Stanovisko ke stavu životního prostředí

Adventisté sedmého dne a postoj k hudbě

Vztahy k ostatním křesťanským církvím a organizacím

Hlasování Interevropské divize ve věci vztahu s jinými náboženskými denominacemi

 

Stanoviska církve v České a Slovenské republice k různým problémům

Výzva k tzv. uprchlické krizi

Stanovisko k problematice sázek a hazardních her

Usnesení o duchovní obnově a reformaci

Usnesení k uzavírání církevních sňatků

Stanovisko k rozhodnutí GK církve k ordinaci žen do plné duchovenské služby (Statement of the Executive Committee of the Czecho-Slovakian Union Conference Regarding the GC SDA Decision on Women’s Ordination)

Oficiální stanoviska a vyjádření celosvětové církve (v angličtině)