<< >>

V Církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská forma církevní správy. Tato forma organizování církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřena zastupujícím výborům a jejich činovníkům.

 

Církev má čtyři organizační stupně své správy

  • Sbor – organizované společenství jednotlivých věřících
  • Sdružení – organizované společenství sborů v určitém státě nebo území
  • Unie – spojuje několik sdružení
  • Generální konference – organizační jednotka, která sjednocuje všechny unie na světě. Její činnost v jednotlivých větších celcích zprostředkovávají tzv. divize. Naše unie je součástí Interevropské divize.

 

Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve třech sdruženích – Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Představitelé a zástupci sborů jsou voleni členy sboru. Představitelé a zástupci sdružení a unie jsou voleni delegáty sborů. Církev adventistů sedmého dne je pro finanční nezávislost na státu a důsledně ji dodržuje. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve svými dary. Od roku 2008 však církev v souladu se zákonem požádala o státní příspěvek na mzdy duchovních. Tento státní příspěvek vnímá jako kompenzaci za majetek, který byl církvi zabaven totalitním režimem v padesátých letech minulého století.