<< >>

V neděli 10. února se v Brně sešel poslední výbor Česko-Slovenské unie ve stávajícím složení před konferencí Česko-Slovenské unie. Příští výbor v novém složení se sejde v červnu. Členové výboru se zabývali převážně plánováním a upřesňováním různých záležitostí, které se týkají konferencí unie a sdružení, jež proběhnou v první polovině tohoto roku.

 

Členové výboru unie hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých záležitostech:

Záležitosti týkající se konference Česko-Slovenské unie

 • Výbor unie schválil návrh na změnu jednacího řádu konference Česko-Slovenské unie v oddílu „Výbor pro změny ústavy“: „Výbor pro změnu ústavy není oprávněn vyřadit žádný návrh postoupený pro konferenci unie konferencí sdružení, nebo výborem unie a sdružení. Tyto návrhy může pouze opatřit svým doporučením nebo zdůvodněným nedoporučením.“
 • Dále schválil návrhy pro změnu ústavy, aby délky konferenčního období unie a sdružení byly 5 let a při založení sboru byl počet 20 zakládajících členů. Dalším schváleným návrhem je pak upřesnění definice sboru: „Sbor je základní organizační složkou církve na určeném území. Sbor tvoří nejméně 12 členů církve, při poklesu členské základny pod stanovený počet se převede na skupinu.“
 • Příprava vize na konferenci unie: Po představení vize na pracovní části konference se dá prostor delegátům pro jejich podněty a návrhy, které budou směřovány jako doporučení výboru pro plány a programy a bude o nich hlasováno bez diskuze v plénu. Výbor pro plány a programy bude zasedat v nejkratším možném čase po svém zvolení a projedná navrženou vizi s tím, že bude mít k dispozici i doporučení jednotlivých oddělení a institucí do dalšího konferenčního období. Návrh vize bude po projednání představen delegátům. Po schválení vize konference unie podají vedoucí oddělení a institucí rozpracovanou vizi nově zvolenému výboru unie na jeho podzimním zasedání.

Záležitosti související s konferencemi unie a sdružení

 • Po konferencích Česko-Slovenské unie a jednotlivých sdružení správní rady unijních institucí navrhnou jména ředitelů či vedoucích, která poté schválí výbor unie. Proces volby ředitele či vedoucího musí být v souladu se stanovami jednotlivých institucí.
 • Výbor unie schválil rozložení členů nového výboru unie: 3 administrátoři unie, 3 předsedové sdružení, 5 členů Moravskoslezského sdružení (4 laici, 1 kazatel), 4 členové Českého sdružení (3 laici, 1 kazatel) a 3 členové Slovenského sdružení (2 laici a 1 kazatel). Celkový počet je 18 lidí.
 • Výbor unie se také zabýval statutem kazatelů na konferenci. Bylo odhlasováno, že pro volbu pracovních výborů na konferenčním jednání unie bude kazatel s čestným pověřením a povolením vnímán jako laický člen. Obecně pro volbu do jednotlivých církevních grémií a výborů však bude kazatel s čestným pověřením a povolením vnímán jako kazatel, a ne jako laický člen.

Další administrativní a správní záležitosti

 • Výbor unie schválil, aby projekt INRIroad byl v dalším konferenčním období v kompetenci unijního koordinátora mládeže a jednotlivých sdružení, kde probíhají místní studentské aktivity.
 • Organizace Prameny zdraví a Centrum zdraví Eden požádaly o zařazení do kategorie podpůrných organizací v církvi. Centrum zdraví Eden předloží vedení unie status organizace a poté se přistoupí k posouzení obou žádostí.
 • Centrum pro misiologii Adventistického teologického institutu bude mít na starost vzdělávání kazatelů v oblasti evangelizace, které bude probíhat ve spolupráci s univerzitou ve Friedensau.
 • Evro-Asijská divize uzavřela s Česko-Slovenskou unií tzv. Memorandum o porozumění. V areálu na Sázavě proběhnou do roku 2020 tři setkání. V dalším pětiletém období má zájem Evro-Asijská divize o pravidelné setkávání v tomto areálu.
 • Výbor unie dodatečně vyjádřil hlasováním podporu výzvě Římskokatolické církve adresované poslancům Parlamentu České republiky k odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy, kterou schválila unijní rada a podepsal ji předseda Česko-Slovenské unie.

Na závěr předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík poděkoval členům výboru unie za jejich pětileté úsilí a službu. Výbor unie se v tomto období sešel 16 krát a přijal více než 300 rozhodnutí.

 
redakce - AIS 22. února 2019 Ze života církve