<< >>

V neděli 23. 9. 2018 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru se zabývali tématem poklesu členů v unii a evangelizací, plánováním konferencí unie a sdružení v roce 2019, vizí církve pro další konferenční období, kompetencemi a náplní práce administrátorů i hospodářskými a personálními záležitostmi. Hostem byla Monika Medková, vedoucí oddělení dětské sobotní školy, která členům výboru představila činnost tohoto oddělení.

 

Na začátku setkání Monika Medková otevřela Boží slovo u Žd 12,1-14 a zamýšlela se s členy výboru nad tím, jak Bůh vychovává své učedníky – své děti. V dnešní době se silně prosazuje individualizmus. Lidé jsou zaměřeni na sebe. Neklade se důraz na to, co po nás Bůh chce. Bůh nás však vychovává. A povolává nás k výchově dětí, které nám svěřil. Dává nám odpovědnost za to, abychom jim předali to, co s Bohem prožíváme. Mnoho rodin dnes neví, jak prožívat svůj křesťanský život v rodinách. Nebojme se o těchto záležitostech mluvit. Vytvářejme příznivé klima pro naše děti. Hledejme rovnováhu mezi kázní a láskou.

 

Členové výboru unie poté hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých záležitostech:

 • Hostem výboru byla Monika Medková, vedoucí oddělení dětské sobotní školy, která členům výboru představila činnost tohoto oddělení. Zdůraznila, že v práci s dětmi v dětské sobotní škole je postupováno podle 3 cílů: (1) dětská sobotní škola musí být nedílnou součástí sboru, který je živou rodinou, (2) je potřeba naslouchat dětem a snažit se pochopit jejich svět a (3) poselství Bible je nutné předávat dětem srozumitelně.
 • Členové výboru velkou část svého jednání řešili problematiku poklesu členů, možnosti analýzy a definování situace, v níž se jako církev v Česko-Slovenské unii nacházíme. Centrum pro evangelizaci a misiologii Adventistického teologického institutu připravilo návrh zorganizovat v roce 2020 teologickou konferenci na téma růstu církve. K té by byl vydán sborník Koinonia, v němž by byly shromážděny teologické studie a relevantní statistická data (dynamika delšího období v rámci statistických údajů, srovnání s církvemi v rámci Evropy, analýza rostoucích sborů a získání principů, které k tomu vedou). V rámci studia budou také studenti absolvovat takto zaměřené semináře a psát o tomto tématu odborné práce. Na oblast misiologie a evangelizace bude zaměřeno vzdělávání kazatelů. Unijní výbor rovněž odhlasoval bod agendy pro konferenci unie, aby zavázala nové vedení Česko-Slovenské unie, aby se systematicky touto problematikou zabývalo.
 • Na jednání byla představena a schválena vize církve pro období 2019–2024, která bude následně předložena na konferenci Česko-Slovenské unie v roce 2019.
 • Výbor unie schválil dokumenty o kompetencích a náplni práce vedoucích a koordinátorů oddělení.
 • Členové výboru schválili návrh unijní rady, aby délka konferenčního období unie a sdružení byla 5 let. Tato změna bude předložena jako návrh změny ústavy, o němž bude jednáno na konferenci Česko-Slovenské unie.
 • Byl také schválen návrh unijní rady, aby začátek funkčního období předsedy unie a sdružení v novém konferenčním období začínal až po zvolení tajemníka a hospodáře dané organizační složky na základě rozhodnutí jmenovacího výboru konference. Tento návrh bude zařazen do Jednacího řádu konference Česko-Slovenské unie.
 • Byly schváleny dva misijní projekty v kategorii „Special Needs“ – „Evangelium předávané rukama“ a „Křesťanství bez bariér“, které budou předány ke schválení na EUD.
 • Výbor unie potvrdil členství předsedy Českého sdružení V. Vursta a vedoucího charitativních obchůdků Adry S. Staňka ve správní radě ADRA ČR.
 • Předseda církve představil návrh dokumentu připravený vedením Generální konference s názvem „Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“. Dokumentem se zabývala unijní rada, která doporučila předsedovi Česko-Slovenské unie, aby hlasoval proti navrženému dokumentu, a pověřila jej, aby připravil stanovisko za Česko-Slovenskou unii. Výbor unie dané stanovisko schválil. Dokument bude zaslán na Generální konferenci jako příspěvek do diskuze k této problematice.
 • Výbor unie byl seznámen se zamítavým stanoviskem EUD k návrhu mimořádné konference, který žádal změnu Církevního řádu ohledně povolení opětovného sňatku na základě prokázání domácího násilí z předchozího manželství. Zároveň si však členové ADCOMu (General Conference Administrative Committee) uvědomují vážnost dané problematiky, a proto pověřili vedení EUD, aby v otázce domácího násilí přišla s nějakým řešením.
 • Výbor unie schválil ordinaci J. Havelky a J. Matouška.
 • Camporee Klubu Pathfinder se nebude konat na území České republiky, je přesunuto do Portugalska.
 • Základní systém o ochraně osobních údajů (GDPR) je zaveden v rámci sborů i administrativy. Sbory dokončily audity. Církev má pro všechny své složky zákonem předepsaného pověřence. Postupně se dokončují směrnice a doplňují některé dokumenty k auditům.

 

redakce - AIS 5. října 2018 Ze života církve