<< >>

Jesenné správne rady začali v pondelok 17. 10. ráno preberaním agendy Adventistického teologického inštitútu (ATI). Pretože je menená forma štúdia z denného na diaľkové, je potreba znovu prechádzať procesom akreditácie nového študijného behu. Medzinárodný výbor pre teologické a kazateľské vzdelávanie (IBMTE), ktorý zasadal vo Washingtone pred dvoma týždňami a ktorý posudzuje úroveň teologických škôl, dal našej novej vzdelávacej inštitúcii zelenú a zdá sa, že by sme mohli proces akreditácie úspešne zvládnuť. Významný podiel na výsledku má Oldřich Svoboda, ktorý akreditáciu z našej strany pripravoval a Daniel Duda, ktorý je člen tohto výboru a pomáhal kolegom zo zahraničia pochopiť naše česko-slovenské špecifiká a tradíciu diaľkového vzdelávania u nás.

Pomerne veľa času bolo venované aj otázke ďalšieho umiestnenia inštitútu. Riaditeľ Marek Harastej pripravil 12 alternatív, z ktorých správna rada nakoniec vybrala menší okruh reálnych možností. Kým sa definitívne rozhodne, budú sa študenti schádzať na Sázave.

Cez obed sa administrátori nakrátko stretli s predstaviteľmi podpornej organizácie Maranatha, kde ocenili korektnosť vzájomnej spolupráce i jednotlivé spoločné projekty (Dotkni sa neba, Světem Bible, výstava Stvorenie).

Vydavateľstvo Advent Orion predstavilo aktualizáciu edičného plánu. Jedným z dôležitých rozhodnutí bolo hlasovanie o zámere spojiť do jednej inštitúcie vydavateľstvo a Mediálne centrum. Členovia správnej rady boli informovaní o plánovanej návšteve vedúceho publikačného oddelenia pri Generálnej konferencii Almira Marroniho v našej únii koncom augusta budúceho roku pri príležitosti 25. výročia založenia knižnej evanjelizácie v našej únii.

V útorok mali možnosť  členovia Správnej rady ADRA prezrieť si naživo Cenu európskeho občana, ktorú nedávno získala ADRA ČR. Pracovníci centrály v Prahe sa v týchto dňoch sťahujú do nových prenajatých priestorov na Markovej ulici. ADRA prežíva určitú personálnu krízu pokiaľ ide o obsadenie oddelenia PR a fundraisingu, čo má negatívny dopad na mediálnu prezentáciu organizácie. Ocenené bolo aj vydanie brožúrky určenej zborom o možnostiach ako sa zapojiť do rôznych aktivít v rámci činnosti ADRY.

Nakoniec prebehla Správna rada Mediálneho centra, kde členovia väčšinu času venovali koordinácii výroby projektov pre jednotlivé oddelenia, ktorých je pomerne veľa a personálne, časové a finančné možnosti Mediálného centra, ktoré sú obmedzené. Členovia správnej rady tiež vyjadrili vďačnosť, že Martin Babka, vedúci Mediálného centra, spolu s tímom spolupracovníkov stabilizovali situáciu v organizácii po posledných personálnych i organizačných zmenách.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie

redakce - AIS 24. října 2016 Ze života církve