<< >>

V Ostravě je kromě sídla Moravskoslezského sdružení církve adventistů, šesti sborů, pravidelných Atmosfér a Worshipů či Family Gospelu také ostravská INRIroad. Je sice jiná, než ostatní INRI v jiných městech – ale to vlastně platí o každé INRI. Unikátnost je základní a potřebnou vlastností projektů, které sice mají jednotný koncept, ale jejich realizace je přizpůsobená podmínkám daného města. Jaké specifické podmínky přináší Ostrava?

V první řadě je tu méně adventistických vysokoškolských studentů, kteří jsou odjinud než z Ostravy a okolí. To samozřejmě problémem není. Mladí studenti mají své zázemí doma a ve své mládeži – a tak nepotřebují tolik pomoci ze strany církve. Je proto těžší je zlákat na nějakou večerní aktivitu, když alternativou je pohodlí domova. Také ti, kteří každý den dochází do školy, jsou po celém dni rádi, když vyčerpaní přijdou domů. Není tu moc mladých, kteří by bydleli na kolejích nebo privátech sami, daleko od domova, a byli by rádi za společnost a nová přátelství.

Je důležité také zmínit, že tu jsou fungující mládeže, kde se mladí lidé setkávají, zajímají se jedni o druhé a často plánují různé aktivity i mimo setkání mládeže. Za to jsme Bohu moc vděční. Našim cílem totiž není přidávat mladým další nadbytečné aktivity a uměle vytvářet společenství, které vzniklo přirozeně v rámci sboru.

Dalším specifikem Ostravy je to, že INRIroad má velké a krásné prostory v Metro čajovně v Mariánských horách. To je velkým požehnáním, protože je to příjemné zázemí pro různé skupinky.

Jednoznačnou výhodou křesťanské vysokoškolské organizace INRIroad ve zmíněných podmínkách Ostravy je nabídka různých mostových aktivit, kam mohou mládežníci pozvat své spolužáky. Mohou to být skupinky, kde se hrají deskové hry, ale i skupinky, kde se studuje Bible. Mladí lidé také zvou své známé na studentské bohoslužby. INRIroad dělá zázemí i několika studentům, kteří nejsou místní, jsou v neznámém prostředí, ale mohou trávit svůj čas ve společnosti věřících. INRIroad se snaží všem poskytovat prostor pro smysluplné využití volného času, přináší nabídku duchovní náplně, cílem je budování vztahů a propojování mládeží ve sborech (vždyť by byla škoda, kdyby spolu mládežníci z různých sborů nespolupracovali nebo se dokonce neznali).

Pokud byste věděli o někom, kdo jde studovat do Ostravy, nebo kdo už tam je a není zapojen do žádného z místních projektů, prosíme, abyste napsali studentskému kazateli Honzovi Havelkovi (732 167 664, honza.havelka.casd@gmail.com), anebo ještě lépe osobně takovému studentovi doporučili, aby navštívil některou z aktivit INRIroad. Honza Havelka je ochotný se potkat s každým, kdo má zájem o rozhovor či poznávání Bible.

V INRIroad v Ostravě probíhají v akademickém roce 2017/2018 tyto aktivity:

  • Pravidelné: studentské bohoslužby, hraní deskových her, studium Malých proroků.
  • Nepravidelné: INRI sobotní odpoledne všech ostravských mládeží, Silvestr v Metru, různé výlety a letní dovolené.
  • Víkendovky – o něž je velký zájem, některé se pořádají společně s INRIroad Brno; v poslední době se jako řečníci objevili Vítězslav Chán, Petr Staš či Aleš Zástěra.
  • Kromě oficiálních akcí je možné se připojit i k menším aktivitám jako je darování krve či návštěva divadla (Cimrmani).

Více informací můžete získat na stránce ostrava.inriroad.org a facebookovém profilu „INRIroad Ostrava“.

Jsme vděčni Pánu Bohu za všechny možnosti, které máme. Prosíme o modlitby za mladé lidi v ostravském regionu – ať už chodí, nebo nechodí na akce INRIroad, už to jsou adventisté, nebo ne. Naší největší touhou je, aby se láska Boží šířila všemi cestami, kterými jsme jako lidé schopni pomáhat.

Za ostravskou INRIroad Lenka Havelková

redakce - AIS 15. března 2018 Ze života církve