<< >>

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se konalo Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, kterého se účastnil předseda Klubu Pathfinder David Čančík a člen výkonné rady Jakub Fraj. Šlo o volební valné shromáždění, během kterého byl volen předseda a představenstvo, do kterého Jakuba Fraje nominoval Klub Pathfinder jako svého zástupce.

Na tomto shromáždění připadal na Klub Pathfinder jeden hlasovací lístek. Na každých započatých 3 000 členů připadal jeden hlas.  Klub Pathfinder má pro představu okolo 2 500 členů. „Oproti vějíři hlasovacích lístků, které měl starosta Junáka (organizace má okolo 50 000 členů) jsme si připadali jako David a Goliáš,“ popsal tuto situaci Jakub Fraj. „Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Vyslechli jsme si zprávy o činnosti ČRDM, jejím financování a o stavu čerpání pojištění, které ČRDM sjednává pro svoje členy. Na konci nám současný předseda ČRDM Aleš Sedláček představil priority pro další období a jím navržené členy představenstva, mezi kterými jsem byl i já. Krátce jsme se představili a nakonec byl předseda i spolu s představenstvem jednomyslně zvolen,“ zhodnotil jednání Jakub Fraj.

Česká rada dětí a mládeže je tzv. zastřešující organizací, která sdružuje okolo 100 organizací pracujících s dětmi a mládeží v rámci celé České republiky a zastupuje tak kolem 200 000 jednotlivých členů v těchto organizacích. Klub Pathfinder je členem ČRDM od roku 2004.

 

redakce - AIS 19. dubna 2017 Pathfinder