<< >>

Křesťanský skautský Klub Pathfinder v České a Slovenské republice pořádá letos vůdcovský kurz pro zájemce starší 30 let, kteří se chtějí věnovat dětem nebo už se jim věnují a touží doplnit si vzdělání a načerpat inspiraci. Tento typ kurzu je pořádán jednou za 4 až 5 let. Skládá se ze 3 víkendových setkání. První se uskutečnilo ve skautském centru Vinice v Pardubicích, druhé na Ježonkách pod Beskydami a třetí čeká účastníky září na Slovensku.

Na kurzu se školí 23 nadšených, milých a veselých lidí z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Věnují se jim zkušení lektoři, kteří předávají spoustu teoretických i praktických znalostí a dovedností. V Pardubicích se účastníci dozvěděli mnoho o historii a cílech Klubu Pathfinder, o vytváření cílů a plánů, o zážitkové pedagogice a skupinové dynamice. Hráli spoustu podnětných a zajímavých her – prožívaj spolu to, co chtějí předávat dál.

V Ježonkách měli slavnostní táborák, před nímž rozdělávali oheň čtyřmi různými způsoby. Prohloubili si znalosti v oblasti psychologie, administrativy, právní zodpovědnosti, dozvěděli se i něco o krizovém managementu, jak přežít v přírodě, přenocovat v divočině, donutí-li k tomu počasí nebo nějaké jiné nepředvídatelné okolnosti. Organizátoři představili stávajícím i budoucím vůdcům oddílů mnoho provizorních přístřešků, ve kterých si mohli vyzkoušet v noci spát. Velkým zážitkem byla pro všechny slavnost soboty po vzoru židovských bratří.

 


“Nyní nás čeká poslední setkání, kde budou účastníci mimo jiné muset projevit znalost získaných poznatků v testu,” uvedl vedoucí služby církve adventistů mládeži v Česku a na Slovensku Daniel Kašlík. “Musím přiznat, že skutečnost daleko předčí všechna očekávání. Profesionalita a znalosti našich školitelů a umění tyto poznatky předat nám jsou obdivuhodné. Nesmím zapomenout na výborné kuchařky, které se o nás perfektně staraly – jídlo bylo opravdu báječné. Všichni účastníci se shodli na tom, že tento kurz je pro nás požehnáním. Doporučuji ho vřele všem, kteří chtějí sloužit Bohu i dětem.”

 

 

redakce - AIS 14. května 2016 Inspirace, Pathfinder, Ze života církve, Životní styl