<< >>

V posledním dnu konference delegáti projednávali další body konference a schvalovali novou verzi ústavy církve. Na závěr se s přítomnými sdílel se svými pocity z konference nově zvolený předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík.

 

Den byl zahájen zamyšlením z Bible, které přednesl předseda Interevropské divizie Mario Brito:

„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (J 17,3). Jednoduché poselství. Věčný život je v tom, že poznáme Boha a Ježíše Krista.

Co to znamená poznat Boha? Nějakým způsobem ho znají i démoni… Co je to znalost, poznání? Je to o informacích?

Nový zákon psali Židé. Byli ponořeni do židovské kultury. Nový zákon je sice napsán v řečtině, ale v pozadí zase stojí židovské myšlení. Pokud chceme pochopit Nový zákon, tak musíme znát myšlenkový svět, v němž se autoři pohybovali.

Poznání ve Starém zákoně není o informacích, ale o vztahu. Tento vztah proměňuje – k dobrému, nebo zlému. Jan konstatuje, že vztah k Bohu člověka proměňuje k dobrému.

Když Adam poznal ženu, tak je to změnilo. Ježíš poznamenal, že muž se ženou se stanou jedním tělem.

Poznat Boha znamená prožívat s ním hluboký vztah, který nás promění.

 

Na konferenci byla přijata vize, která je určitým nasměrováním pro Česko-Slovenskou unii v dalších pěti letech.

 
redakce - AIS 24. března 2019 Ze života církve