<< >>

V sobotu delegáti prožili společnou bohoslužbu. Nejdříve se zamýšleli nad sobotní školou, resp. nad pořadem Bible pro dnešek, který připravuje HopeTV. Kázal předseda Interevropské divize Mario Brito. Odpoledne měli delegáti možnost se vzájemně sdílet či se projít v přírodě. Od 16:00 hodin byly prezentace činnosti institucí a oddělení Česko-Slovenské unie. Od 19:30 delegáti projednávali další body agendy.

 
 

Na sobotní škole byl delegátům promítnut aktuální díl pořadu Bible pro dnešek. Ti poté ve skupinkách diskutovali o tom, jak se jim pořad líbí, jak ho používají sbory a navrhovali různé nápady k pořadu.

 
 

Kázáním sloužil předseda Interevropské divize Mario Brito:

 
 

„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,14-16) Ježíš nás vybízí, abychom byli světlem. Měli bychom být vidět.

To nás někdy může stresovat. Úlevu může poskytnout text J 1,6-8: „Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.“ Když Jan nebyl světlem, tak to přece nikdo nemůže chtít po nás. J 1,9 konstatuje, že světlem je Ježíš: „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.“  J 1,4 pak spojuje světlo a život: „V něm byl život a život byl světlo lidí.“ A J 1,12 znovu potvrzuje, že jde o život: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

Kvůli hříchu jsme přišli o život. Ježíš přišel proto, aby nám život vrátil. My ho přijímáme skrze Ducha svatého. Bůh je zdrojem života. Pravé světlo – Ježíš Kristus – přišel mezi lidi. Abychom my mohli obdržet život.

Dříve byl Bůh přítomen ve starozákonní svatyni a chrámu. Apoštol Pavel podotýká, že dnes jsme chrámem Ducha svatého my lidé. Jsme tedy přechodné, chodící chrámy, které jsou po celém světě. Když přijmeme Boha, tak bude v nás skrze Ducha svatého přebývat.

Pokud v nás Duch svatý žije, neseme ovoce. Ovoce Ducha neseme všichni – je to láska, pokoj,… Je to na nás zjevné. Ostatní okolo nás by to měli poznat. Je skvělé, když pokoj Boží v člověku mohou zažít i ostatní okolo nás.

My nejsme světlem, ale jsme lampami, do nichž se nalije olej. A když se zapálí knot, tak lampa svítí. Bez oleje – Ducha svatého – nemůžeme zářit. Jsme tedy ti, kteří nesou světlo. Co to však znamená, že je světlo v nás? Jak se projevuje, když mluvíme o Ježíši? Tím hlavním je propojit lidi se zdrojem života – s Ježíšem Kristem. Předávat můžeme jen to, co zažíváme. Základem je mít živý vztah s Ježíšem. Základem je předávání Pravdy – a ta je jen jedna, je jí Ježíš Kristus.

 
 

Od 16:00 si delegáti vyslechli zprávy za oddělení a instituce Česko-Slovenské unie (Adventistický teologický institut, ADRA Česká republika a ADRA Slovensko, nakladatelství Advent-Orion v České republice a ADRA na Slovensku, Mediální centrum a Štúdio Nádej).

 
https://youtu.be/wqlmHYa4wiU
 

Od 19:30 se delegáti sešli k dalšímu projednávání bodů agendy, které bylo ukončeno ve 23:30. Podařilo se odhlasovat dalších 6 bodů agendy. (Konkrétní rozhodnutí budou připravena jako samostatný článek, který bude vyvěšen během příštího týdne.)

redakce - AIS 24. března 2019 Ze života církve