<< >>

Celosvětová konference “K obrazu Božímu: Písmo. Sexualita. Společnost.” uspořádaná Církví adventistů sedmého dne v jihoafrickém Kapském městě vyzvala k soucitu s lidmi žijícími v gay a lesbických vztazích. Zároveň potvrdila biblický postoj církve k manželství jako soužití jednoho muže s jednou ženou. Podle doktora Petera Landlesse (na snímku), lékaře, pastora a vedoucího oddělení zdraví při celosvětovém ústředí církve, nelze dnes jednoznačně určit, proč mají někteří lidé homosexuální orientaci. Podle něho jde o “komplexní souhru vrozených faktorů a prostředí.”

Čtyřdenní konference se zabývala tím, jak by měla  církev reagovat na zkušenosti s homosexualitou a alternativní sexualitou, včetně důsledků na  pastorační službu církve jednotlivcům, pracovní postupy, provoz mnoha vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Doktor Landless zde konstatoval, že homosexuální muži mají podle nových vědeckých poznatků vrozené anatomické odlišnosti v mozku. Posmrtné studie homosexuálů a heterosexuálů ukázaly rozdíly ukazující na to, že mnozí homosexuální muži mají v mozku zvětšené suprachiasmatické jádro, které je u žen zodpovědné za jejich sexualitu a komunikaci mezi levou a pravou  hemisférou mozku. Někteří vědci jsou proto přesvědčeni, že homosexuální orientace je vrozená a člověk proto za tuto svou odlišnost není nijak odpovědný. “Jako adventisté bychom si měli i v případě těchto lidí položit Ježíšovu otázku: Kdo je můj bližní?”

landless3

Onaolapo Ajibade, výkonný tajemník Středozápadní africké divize církve reagoval konstatováním: “Protože neexistuje žádná známá příčina homosexuality, není na ni ani žádný lék. Proto musíme přijmout křesťanský přístup. Protože nevíme příčinu, musíme mít soucit a pochopení,” řekl Ajibade.

“Máme tendenci vidět věci jen jako černé a bílé. Odstíny šedé mezi námi vyvolávají hodně úzkosti,” řekl Curtis Fox, profesor a vedoucí katedry poradenství a sociálních věd na církevní Univerzitě Loma Linda v americkém státě Kalifornie. “Realita ale není černobílá, je složitá,” řekl Fox. “Jednoduché vysvětlení nestačí a je méně než neužitečné pro ty, kteří se zabývají touto problematikou.” Jako spouštěče homosexuálního chování bývají často uváděny rodinná dysfunkce, sexuální trauma a další vnější faktory. Realita může být ale  složitější, než jsou některé náboženské komunity ochotné uznat. Jako příklad neužitečného zjednodušení uvedl vědec tak zvanou “reparační terapii,” která předpokládá, že sexuální orientace každého jednotlivce je výhradně věcí jeho volby a může být změněna prostřednictvím vůle a podpory křesťanského  prostředí. Zatímco někteří lidé říkají, že našli osobní transformaci prostřednictvím této léčby, pro mnohé se tím naopak jen zhoršuje psychické a emocionální trauma z jejich menšinové sexuální orientace a u mladých lidí nejsou vzácné ani pokusy o sebevraždu, silné deprese a zneužívání drog. Dalšími nebezpečnými zjednodušeními jsou předsudky o tom, že většina pedofilů jsou gayové, že homosexuální vztahy jsou pomíjivé a že homosexuální rodiče mají tendenci mít homosexuální děti.

landless1

“Můj biblický pohled na svět bere v úvahu dokonalé Boží stvoření i jeho pád do hříchu. Což znamená, že různé možnosti, variace, anomálie a degenerace jsou nyní součástí lidské reality. Bůh pracuje s lidmi v jejich nedokonalosti, ale církev brání svůj odmítavý postoj ke gay a lesbickým vztahům,” uvedl profesor Fox. Církev by podle něho měla být  moudřejší v interpretaci a hlásání pravdy ve vysoce defenzivní, politicky napjaté  a radikálně individualistické společnosti. “Přístup církve by se měl vyznačovat pokorou, ne bigotností, nenávistí a povrchním zjednodušováním. Musíme přijmout nejen Ježíšovo poselství, ale také jeho metody. Církev je dnes volána milovat homosexuály jako své sousedy stejně, jako své sousedy heterosexuální” prohlásil profesor Fox.¨

Zástupce ředitele Biblického badatelského institutu (BRI) církve Ekkerhardt Müller upozornil na to, že mladí lidé jsou dnes v souvislosti s homosexualitou seznamováni ve školách pouze s otázkami společenské spravedlnosti, nikoli mravnosti, která je ale v Bibli stejně důležitá. Jeho kolega z BRI Kwabena Donkor uvedl, že progresivní vykladači Bible považují například text 19. kapitoly knihy Genesis popisující poměry v Sodomě za text, který není primárně zaměřen proti homosexualitě, ale proti násilí a bezpráví demonstrovaným homosexuálním znásilňováním. Doktor Donkor vyjádřil nesouhlas s tímto výkladem biblických textů, ale zároveň se vyslovil pro dialog s těmito vykladači a pokračování v úsilí o vzájemné porozumění. Místopředsedkyně Generální konference církve Ella Simonsová vyzvala k užšímu dialogu církve s organizací Seventh-day Adventist Kinship International sdružující a pečující už 40 let o současné i bývalé členy církve s homosexuální, bisexuální, intersexuální a transgenderovou orientací, jejich rodiny, přátele a známé. Za Česko-Slovenskou unii církve se konference zúčastnili předseda unie Mikuláš Pavlík a teolog Roman Mach.

landless2

redakce - AIS 27. března 2014 Církev ve světě

1 názor na Konference o sexualitě vyzvala k lepšímu soužití s homosexuály

  1. Miloš napsal:

    A co tento text, který máme v knize 3. Mojžíšově 18,22. Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.
    Že by tenkrát za svou homosexualitu mohli? A tak to Bůh odsuzuje a nyní to je jen díky “komplexní souhře vrozených faktorů a prostředí” a tak Bůh změnil na tuto ohavnost názor??? No nevím, myslím si, že se nám do církve pomalu vkrádá falešné učení zaštítěné uznávanými doktory a pastory.
    A poznámka “kdo je můj bližní” nemá přece se sexualitou jedince nic společného, máme se k němu chovat s úctou to jo, ale souhlasit z jeho zvrhlostí přece nemusíme.