<< >>

Od 19. do 21. října probíhal v rumunské Bukurešti první evropský adventistický kongres lidí se speciálními potřebami s mottem „Víra bez hranic“. Setkalo se zde více než 200 účastníků z 15 evropských zemí, aby sdíleli své zkušenosti s životem v prostředí církve i mimo křesťanské společenství.

Nebylo vůbec rozhodující, jestli někdo neslyší, nevidí, pohybuje se na vozíku nebo má jiné komplikace – všechny bariéry byly překonávány díky tlumočníkům a zapisovatelům pro neslyšící, průvodcům nevidomých, asistentům pro lidi s pohybovým omezením nebo řadě dobrovolníků. Hostitelská rumunská adventistická organizace „Rise and Walk“, která se věnuje především podpoře lidí s tělesným handicapem, připravila ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami a s dalšími partnery bohatý program, v němž nechyběly vedle hudby, slova nebo divadla ani zábavné a sportovní aktivity, kterých se společně účastnili lidé s postižením i bez postižení. Česko-Slovenskou unii církve adventistů zastupoval na kongresu koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami J. Slowík. Setkání bylo rovněž příležitostí k navázání nových kontaktů a hledání možností vzájemné podpory a spolupráce v této službě napříč celou Evropou. Příští kongres by se měl uskutečnit v Itálii.

 

redakce - AIS 26. října 2018 Církev ve světě