<< >>

Dějí se velké věci v letošním teplém létě! Mezi ty výrazné se nesporně zařadí Kongres rodin Česko-Slovenské unie církve adventistů, který poprvé probíhal v týdnu od 19. do 26. 8. v příjemném prostředí RS Immanuel na Vysočině. Na toto první setkání rodin v rámci unie se sjelo 135 účastníků, což představuje 28 rodin s dětmi.

Po celý týden byl připraven program s přednáškami cílenými na potřeby rodin v současném světě – přednášeli a s účastníky diskutovali psycholog Jeroným Klimeš, který se zabývá diagnostikou a poradenstvím, doktorka Kateřina Lachmanová, odbornice na spiritualitu v rodině, a speciální pedagog a sociolog Josef Slowík. Součástí programů pro dospělé byly workshopy rozkrývající důležitost naslouchání (v návaznosti na typologii osobnosti – členů rodiny) a možnosti pro rozvoj manželství, otázky kolem nevěry, prevence kriminality a úskalí užívání internetu a sociálních sítí, řešila se problematika inkluze nejenom ve vzdělávání, nechyběly ani workshopy věnované masážím tvořivým činnostem. V době programu pro dospělé měly oddělený program i děti – skupina mladých dobrovolníků byla připravena hlídat miminka a batolata, starší děti si mohly s laskavým dohledem a pomocí vyzkoušet podle výběru různé aktivity – obsluhovat lodě, střílet z luků, vzduchovky a foukačky, pracovat se dřevem (a hřebíčky, kladívky, pilkami, smirkovými papíry, barvami a laky…) a vytvářet tak zajímavé obrázky nebo se mohly naučit základy žonglování.

Společný program dětí i dospělých začínal každý den bohoslužbou složenou z krátkých bloků, s výstupy ptáka Pepeho a krátkými zamyšleními adresovanými vždy zvlášť dětem a dospělým. V rámci (náročného) formátu pětiminutových kázání nás přijeli pozdravit a oslovit Mikuláš Pavlík, Vítek Vurst a Daniel Dobeš. Večer pak probíhaly večerníčky s oblíbeným klaunem, kde kromě legrace a písniček proběhla i žonglovací show nebo koncert písniček o zvířátkách Pavla Kantora (Pavouka). Rodinné týmy mohly také prověřit svoji souhru a dovednosti v odpoledních týmových soutěžích a na závěr složit „rodinnou maturitu“. Večer, poté co děti usnuly, probíhaly sedánky s vyprávěním dlouholetých manželských párů.

Hlavním organizátorům Kongresu rodin (R. Jonczy, J. Chládek, M. Žurek, P. Adame, R. Vlach) se podařilo připravit akci, kde měli její účastníci ve velmi pozitivní atmosféře možnost získat nové znalosti a vjemy, zamýšlet se a diskutovat, ale také se sdílet s ostatními, navazovat nové vztahy a vzájemně se obohacovat. Díky bezpečné atmosféře, pozitivnímu naladění a zajištění dětí mohli i rodiče „vydechnout“, zastavit se a přemýšlet nad svými rodinami a partnerskými vztahy. Mottem celého Kongresu bylo „RODINA JE COOOL!!!“, kde záměrem pořadatelů bylo připomenout, že instituce rodiny je/měla by/může být skutečně cool, tj. úžasná, skvělá, „hustá“. Že jde „jen“ o uvedení a udržování jednoduchých principů v životě rodiny, potažmo i dalších vztahů – a to jsou:

C          citlivost (vůči potřebám druhých)

O         umění odpouštět a odpuštění přijmout

O         odpovědnost

O         odvaha

L           láska jako nejdůležitější a vše zastřešující princip.

Děkujeme Pánu Bohu, že nám pomáhá pečovat o naše rodiny, že se můžeme spolehnout na jeho láskyplné a odpouštějící přijetí. Děkujeme za možnost sdílet s dalšími rodinami, zkušenými a odborníky své každodenní problémy a obavy, a taky za možnost posilovat se navzájem. Vnímáme rodiny jako základ našich sborů a celé církve. Kongres rodin je pro sdílení a vzájemné obohacování skvělou platformou a proto se již nyní těšíme a vyhlížíme další taková setkávání.

AIS 30. srpna 2018 Ze života sborů