<< >>

Chceme se jako celá Česko-Slovenská unie připojit k aktivitě, kterou ve spolupráci s Českým sdružením započal sbor Praha-Smíchov. Modleme se každý den buď v 6:30 ráno, nebo ve 21:30 večer. Modleme se za zastavení šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID 19, za moudrost pro vlády, za sílu a zdraví pro doktory, zdravotnický personál, za to, abychom i v tomto čase byli těmi, kteří tu jsou pro druhé a žijí nadějí.

Prožíváme další sobotu, která je poznamenána nouzovým stavem, který vyhlásila vláda našeho státu. Toto opatření nás sice v mnohém omezuje, ale zároveň je pro nás výzvou, abychom přinášeli naději, pozitivní myšlení, ale i konkrétní fyzickou pomoc lidem, kteří něco z toho postrádají. Být křesťanem neznamená pouze být každou sobotu účasten na společném shromáždění dalších věřících. Být křesťanem, znamená následovat Krista. Je to přístup k životu, je to pohled na život, který nám byl svěřen, je to projev účastenství k lidem kolem nás. Z tohoto pohledu je současná situace zároveň příležitostí projevit své následování Krista viditelněji než ve dnech, kdy jsou všichni sytí a zabezpečení. Buďme všímaví k potřebám lidí kolem sebe a dělme se s nimi o to, co z Boží milosti máme.

redakce - AIS 20. března 2020 Ze života církve, Život víry