Lekce strachu

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.           

Přísloví 3‚5.6

Není to Boží vůle, abychom žili ve strachu – vždyť strach je opakem důvěry. Jsou však chvíle, kdy Bůh používá strach, aby nás probudil, a mohli jsme tak čelit našim chybám a selháním. Byl to i případ Jákoba, když se doslechl, že ho jeho bratr Ezau pronásleduje spolu se 400 muži. Jákob se velmi vylekal a rychle začal realizovat svůj plán. Bible v Genesis 32‚6–8 uvádí, že Jákob byl vystrašený, proto rozdělil svůj lid do dvou skupin. Říkal si: „Jestliže Ezau zaútočí na jednu skupinu, možná bude moci druhá uniknout.“ Bůh odpověděl na Jákobovu vroucí modlitbu o ochranu a dotkl se nejen Jákobova srdce, ale i srdce jeho bratra Ezaua. Jákob, ochromený strachem, poslal svému bratrovi dary a prosil o odpuštění hříchu, kterého se před mnoha lety dopustil. Strach, který byl v Jákobově srdci, mu vlastně pomohl

vidět jeho vlastní hřích a Bůh mu dal sílu a odvahu jej napravit. Místo toho, aby vás strach paralyzoval a ničil, nechte se „probudit“, abyste přehodnotili svůj život, provedli změny, které Bůh chce, abyste udělali, a vložili svůj strach a obavy do Božích rukou. Jen tak bude mít váš strach pozitivní a dlouhodobý účinek a dokážete ho porazit. Jinak porazí on vás!

Netrapte se žádnou starostí, ale v kaž dé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským 4‚6

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále